پیدایش


مدیر مسئول : طائب، محسن
زمینه فعالیت : زمينه‌هاي مختلف،
استان - شهرستان : تهران - تهران
نشانی پستی : خ. انقلاب، خ. فخررازی، خ. شهدای ژاندارمری غربی، مقابل جهاد دانشگاهی، پ. 86
صندوق پستی : ۱۳۱۴۷۳۳۹۶۱
تلفن : ۶۶۹۷۰۲۷۰ ، ۶۶۹۶۵۳۲۶ ، ۶۶۹۶۵۳۲۷
تاریخ آخرین روزآوری اطلاعات : ۱۳۹۹۰۴۲۳
نوع ناشر : خصوصی
دورنگار : ۶۶۴۰۱۵۱۴
شماره پروانه نشر : ۵۱۳ دائم
پست الکترونیکی : nashr.peydayesh@gmail.com
وب سایت : http://www.peydayesh.com
شناسه شابك : [۲۹۶-۶۰۰],[۲۴۴-۶۲۲],[۳۴۹-۹۶۴],[۶۰۵۵-۹۶۴],[۶۶۹۵-۹۶۴]
تاریخ تأسیس : ۱۳۶۹
دارای دستگاه كارت خوان :
فهرست ناشران زیرگروه : پیدایش

فهرست كتاب های ناشر