شرکت انتشارات آموزش نوآموز


مدیر مسئول : کریمی، مصطفی
زمینه فعالیت : زمينه‌هاي مختلف،
استان - شهرستان : تهران - تهران
نشانی پستی : سهروردی جنوبی، نبش چهارراه ملایری پور، پ. 56،ط. دوم، واحد 3
صندوق پستی : ۱۵۷۹۶۵۵۸۳۵
تلفن : ۸۸۳۴۱۶۵۸ ، ۸۸۳۴۱۶۴۹
تاریخ آخرین روزآوری اطلاعات : ۱۳/۹۷/۰۷۱۰
نوع ناشر : خصوصی
دورنگار : ۸۸۳۴۱۶۵۸
شماره پروانه نشر : ۱۷۱۰ موقت
پست الکترونیکی : mkarimi42@gmail.com
وب سایت :
شناسه شابك : [۵۸۱۹-۶۰۰],[۶۲۸۱-۹۶۴]
تاریخ تأسیس : ۱۳۷۴
دارای دستگاه كارت خوان :
فهرست ناشران زیرگروه : شرکت انتشارات آموزش نوآموز

فهرست كتاب های ناشر