مروارید


مدیر مسئول : حسن‌زاده، منوچهر
زمینه فعالیت :
استان - شهرستان : تهران - تهران
نشانی پستی : خ. انقلاب، خ. فخررازی، خ. شهدای ژاندارمری، بن‌بست صفاری، پ. 1
صندوق پستی : ۱۳۱۵۶۸۵۵۳۳
تلفن : ۶۶۴۰۰۸۶۶ ، ۶۶۴۱۴۰۴۶ ، ۶۶۴۸۴۰۲۷
تاریخ آخرین روزآوری اطلاعات : ۱۳۹۷۰۷۰۲
نوع ناشر : خصوصی
دورنگار : ۶۶۴۸۴۰۲۷
شماره پروانه نشر : ۷۷۴ دائم
پست الکترونیکی : morvarid.publication@gmail.com
وب سایت : http://www.morvarid-pub.com
شناسه شابك : [۱۹۱-۹۶۴],[۵۸۸۱-۹۶۴],[۶۰۲۶-۹۶۴],[۸۸۳۸-۹۶۴]
تاریخ تأسیس : ۱۳۷۰
دارای دستگاه كارت خوان :
فهرست ناشران زیرگروه : مروارید

فهرست كتاب های ناشر