شرکت انتشارات علمی و فرهنگی


مدیر مسئول : رضایی، نادره
زمینه فعالیت :
استان - شهرستان : تهران - تهران
نشانی پستی : بزرگراه آفریقا، چهارراه حقانی، ک. کمان، پ. 25
صندوق پستی : ۱۵۱۸۷۳۶۳۱۳
تلفن : ۸۸۶۶۵۷۴۰ ، ۸۸۸۸۰۱۲۵ ، ۸۸۷۹۷۶۰۴/۵
تاریخ آخرین روزآوری اطلاعات : ۱۳۹۹۱۲۰۲
نوع ناشر : خصوصی
دورنگار : ۸۸۷۷۴۵۷۲
شماره پروانه نشر : ۲۱۵۳ دائم
پست الکترونیکی : tolid@elmifarhangi.ir
وب سایت : http://www.elmifarhangi.ir
شناسه شابك : [۱۲۱-۶۰۰],[۴۳۶-۶۰۰],[۲۷۷-۶۲۲],[۴۴۵-۹۶۴]
تاریخ تأسیس : ۱۳۷۲
دارای دستگاه كارت خوان :
فهرست ناشران زیرگروه : شرکت انتشارات علمی و فرهنگی

فهرست كتاب های ناشر