نشر چشمه


مدیر مسئول : کیائیان، حسن
زمینه فعالیت : زمينه‌هاي مختلف،
استان - شهرستان : تهران - تهران
نشانی پستی : خ. انقلاب، خ. ابوریحان، خ. وحید نظری، پ. 35
صندوق پستی : ۱۳۱۵۶۸۵۶۷۴
تلفن : ۸۸۹۰۷۷۶۶ ، ۶۶۴۹۲۵۲۴
تاریخ آخرین روزآوری اطلاعات : ۱۳/۹۶/۰۹۱۸
نوع ناشر : خصوصی
دورنگار : ۶۶۴۹۲۵۲۴
شماره پروانه نشر : ۶۰۱ دائم
پست الکترونیکی : nashrecheshme@gmail.com
وب سایت : http://www.cheshmeh.com
شناسه شابك : [۲۲۹-۶۰۰],[۰۱-۶۲۲],[۳۶۲-۹۶۴],[۵۵۷۱-۹۶۴],[۶۱۹۴-۹۶۴]
تاریخ تأسیس : ۱۳۷۲
دارای دستگاه كارت خوان :
فهرست ناشران زیرگروه : نشر چشمه

فهرست كتاب های ناشر