کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان


مدیر مسئول : کاظمی زاده، روح الله
زمینه فعالیت : زمينه‌هاي مختلف،
استان - شهرستان : تهران - تهران
نشانی پستی : خ. شهید بهشتی، خ. خالد اسلامبولی، جنب سینما کانون، پ. 22 و 24
صندوق پستی : ۱۵۱۱۶۴۷۴۱۶
تلفن : ۸۸۷۱۵۵۴۵ ، ۸۸۷۲۹۲۸۴
تاریخ آخرین روزآوری اطلاعات : ۱۳۹۸۱۲۰۶
نوع ناشر : دولتی
دورنگار : ۸۸۷۲۹۲۸۴
شماره پروانه نشر : ۹۹۸۱ موقت
پست الکترونیکی : entesharat@kpf.ir
وب سایت : http://www.kanoonnews.ir
شناسه شابك : [۰۱-۶۰۰],[۳۹۱-۹۶۴],[۴۳۲-۹۶۴]
تاریخ تأسیس : ۱۳۹۰
دارای دستگاه كارت خوان :
فهرست ناشران زیرگروه : کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان

فهرست كتاب های ناشر