شرکت نشر قطره


مدیر مسئول : فیاضی، بهرام
زمینه فعالیت : زمينه‌هاي مختلف،
استان - شهرستان : تهران - تهران
نشانی پستی : خ. فاطمی، خ. شیخلر، ک. بنفشه، پ. 8
صندوق پستی : ۱۴۱۵۶۷۳۳۱۳
تلفن : ۸۸۹۷۳۳۵۱/۳ ، ۸۸۹۵۴۲۸۹/۹۱
تاریخ آخرین روزآوری اطلاعات : ۱۳۹۶۰۹۲۶
نوع ناشر : خصوصی
دورنگار : ۸۸۹۶۸۹۹۶
شماره پروانه نشر : ۳۵۱ موقت
پست الکترونیکی : nashr.ghatreh@yahoo.com
وب سایت : http://www.nashreghatreh.com
شناسه شابك : [۱۱۹-۶۰۰],[۲۰۱-۶۲۲],[۳۰۸-۶۲۲],[۳۴۱-۹۶۴],[۵۹۵۸-۹۶۴]
تاریخ تأسیس : ۱۳۶۹
دارای دستگاه كارت خوان :
فهرست ناشران زیرگروه : شرکت نشر قطره

فهرست كتاب های ناشر