اسم


مدیر مسئول : مکرمی، سعید
زمینه فعالیت : زمينه‌هاي مختلف،
استان - شهرستان : تهران - تهران
نشانی پستی : خ. انقلاب، بین خ.ابوریحان و فلسطین، جنب بانک صادرات، بن بست مهارت، پ. 2، واحد 1
صندوق پستی : ۱۳۱۵۷۸۳۵۶۱
تلفن : ۶۶۹۵۹۱۶۹ ، ۶۶۴۱۷۰۲۲ ، ۶۶۹۵۹۴۰۶
تاریخ آخرین روزآوری اطلاعات : ۱۳۹۷۱۱۲۳
نوع ناشر : خصوصی
دورنگار : ۶۶۴۷۹۶۷۳
شماره پروانه نشر : ۱۰۸۲۹ موقت
پست الکترونیکی : esm.nashr@gmail.com
وب سایت :
شناسه شابك : [۹۵۰۵۰-۶۰۰],[۹۶۲۰۹-۶۰۰],[۹۶۹۵۱-۶۰۰],[۹۷۵۳۱-۶۰۰],[۶۰۱۹-۶۲۲]
تاریخ تأسیس : ۱۳۹۱
دارای دستگاه كارت خوان :
فهرست ناشران زیرگروه : اسم

فهرست كتاب های ناشر