شرکت چاپخش سهامی خاص


مدیر مسئول : خضوعی ابیانه، آرش
زمینه فعالیت : زمينه‌هاي مختلف،
استان - شهرستان : تهران - تهران
نشانی پستی : م. انقلاب، مقابل دبیرخانه دانشگاه، بازارچه کتاب، پ. 12
صندوق پستی : ۱۳۱۴۶۶۳۶۵۷
تلفن : ۶۶۴۰۴۱۱۰ ، ۶۶۴۹۳۴۷۵
تاریخ آخرین روزآوری اطلاعات : ۱۳/۹۹/۱۱۲۶
نوع ناشر : خصوصی
دورنگار : ۶۶۴۹۳۴۷۵
شماره پروانه نشر : ۲۷ موقت
پست الکترونیکی : chapakhshpub@yahoo.com
وب سایت : http://www.chapakhsh.com
شناسه شابك : [۶۷۹۹-۶۰۰],[۵۵۴۱-۹۶۴],[۹۰۴۳۳-۹۶۴]
تاریخ تأسیس : ۱۳۷۰
دارای دستگاه كارت خوان :
فهرست ناشران زیرگروه : شرکت چاپخش سهامی خاص

فهرست كتاب های ناشر