فرهنگ و هنر بخش مغفول مناظرات بود
19/03/1400 8:7

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در واکنش به مناظرات انتخاباتی روز گذشته نامزدهای ریاست جمهوری با عنوان مناظرات فرهنگی اجتماعی نوشت: فرهنگ و هنر بخش مغفول مناظرات بود، حتی در دومین مناظره با عنوان فرهنگی و اجتماعی.
به گزارش روابط عمومی خانه کتاب و ادبیات ایران، در متن‌ توئیت سیدعباس صالحی آمده است:
 
«فرهنگ و هنر بخش مغفول مناظرات بود، حتی در دومین مناظره با عنوان فرهنگی و اجتماعی.
‏ایران بدون فرهنگ و هنر ایران نیست!
‏از کدام برنامه سخن می‌گوییم؟!!»