ابوریحان
مدیر مسئول : حسین گودرزی
تلفن : ۰۸۶۳۲۲۲۳۳۵۴
وب سایت :
آدرس : استان مرکزی، شهر اراک، اراک خیابان شهید رجایی طبقه زیرین پاساژ مطیعی