آبگون
مدیر مسئول : شیدا شهلایی
تلفن : ۰۷۱۳۶۶۶۷۴۴۹
وب سایت :
آدرس : استان فارس، شهر شیراز، بلوار دکتر حسابی، مجتمع تجاری خلیج فارس، بلوک 6، مجتمع سینمایی هنرشهرآفتاب-جنب سالن زرد