احمدی
مدیر مسئول : محمود احمدی
تلفن : ۰۸۷۳۳۱۷۳۸۸۵
وب سایت :
آدرس : استان کردستان، شهر سنندج، خیابان شهدای جنوبی - پاساژ آبیدر