اختر
مدیر مسئول : صمد محمدی آسیابی
تلفن : ۰۴۱۳۵۵۵۵۳۹۳
وب سایت :
آدرس : استان آذربایجان شرقی، شهر تبریز، اول خیابان طالقانی