احسان
مدیر مسئول : علیرضا رضی اردکانی
تلفن : ۰۳۵۳۲۲۳۱۷۳۲
وب سایت :
آدرس : استان یزد، شهر اردکان، خیابان صدرآباد - جنب منزل آیت الله خاتمی