آثار سبحان
مدیر مسئول : مرتضی جعفری پور
تلفن : ۰۲۱۶۶۴۱۸۱۹۲
وب سایت :
آدرس : استان تهران، شهر تهران، خیابان انقلاب - بین خیابان 12 فروردین و اردیبهشت - پاساژ کتابسرای اندیشه