ابر سفید
مدیر مسئول : امیر نجارزاده
تلفن : ۰۲۱۶۶۴۰۸۲۷۹
وب سایت :
آدرس : استان تهران، شهر تهران، خیابان انقلاب - خیابان منیریه جاوید - پلاک 90