احسان
مدیر مسئول : مهرداد حسامدینی
تلفن : ۰۸۳۳۸۳۵۱۸۹۲
وب سایت : www.ehsanbookshop.ir
آدرس : استان کرمانشاه، شهر کرمانشاه، 22 بهمن خیابان سی متری دوم غربی نبش بلوار وحدت