امیرکبیر
مدیر مسئول : مریم مقبل دوست
تلفن : ۰۱۱۳۳۲۱۰۸۴۱
وب سایت : www.amirkabirbooksho ...
آدرس : استان مازندران، شهر ساری، میدان خزر، ابتدای بلوار فرح آباد، کوچه اول سمت چپ (فرح آباد دوم)-طبقه زیرین