ابن سینا
مدیر مسئول : علی قرخلر
تلفن : ۰۸۱۳۸۲۶۰۹۲۳
وب سایت :
آدرس : استان همدان، شهر همدان، خیابان بوعلی سیزده خانه فروشگاه ابن سینا