لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(389)
چاپ مجدد (479)
تالیف (489)
ترجمه (379)
تهران (868)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (2)
كمك درسی و آموزشی (0)

انتخاب محدوده کتابهای ناشر


تعداد یافت شده (868) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- زن درجستجوی رهائی
نويسنده:ورنر تونسن ؛ مترجم:شهلا لاهیجی ؛ مترجم:فریده عصارپور - روشنگران و مطالعات زنان - چاپ 1 سال 1368 - 3000 نسخه - 780 ریال - انتخاب
2- سیمای زن در آثار بهرام بیضایی
نويسنده:شهلا لاهیجی - روشنگران و مطالعات زنان - 108 صفحه - چاپ 1 سال 1368 - 3000 نسخه - 500 ریال - انتخاب
3- در تبعید
نويسنده:لیون فویشت‌وانگر ؛ مترجم:روشنک داریوش - روشنگران و مطالعات زنان - 410 صفحه - جلد 2 - چاپ 1 سال 1368 - 3000 نسخه - 3500 ریال - انتخاب
4- در تبعید لیون فوشیت وانگر
مترجم:روشنک داریوش - روشنگران و مطالعات زنان - 409 صفحه - جلد 3 - چاپ 1 سال 1368 - 3000 نسخه - 3500 ریال - انتخاب
5- در تبعید
نويسنده:لیون فویشت‌وانگر ؛ مترجم:روشنک داریوش - روشنگران و مطالعات زنان - 406 صفحه - (در3جلد ) - جلد 1 - چاپ 1 سال 1368 - 3000 نسخه - 3500 ریال - انتخاب
6- اشغال (فیلمنامه)
نويسنده:بهرام بیضایی - روشنگران و مطالعات زنان - 147 صفحه - چاپ 1 سال 1368 - 3000 نسخه - 770 ریال - انتخاب
7- طومار شیخ شرزین: فیلمنامه
نويسنده:بهرام بیضایی - روشنگران و مطالعات زنان - 79 صفحه - چاپ 1 سال 1368 - 500 ریال - انتخاب
8- سینما می تواند یک فرشته باشد
نويسنده:صفی یزدانیان - روشنگران و مطالعات زنان - 80 صفحه - چاپ 1 سال 1368 - 3000 نسخه - 410 ریال - انتخاب
9- شب دوازدهم (نمایشنامه )
نويسنده:ویلیام شکسپیر ؛ مترجم:حمید الیاسی - روشنگران و مطالعات زنان - 197 صفحه - چاپ 1 سال 1368 - 2000 نسخه - 1150 ریال - انتخاب
10- انقلاب مجارستان امپریالیسم توتالیتر
نويسنده:هانا آرنت ؛ مترجم:کیومرث خواجویها - روشنگران و مطالعات زنان - 120 صفحه - پالتویی - چاپ 1 سال 1366 - 3000 نسخه - 200 ریال - انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 87