لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(932)
چاپ مجدد (1)
تالیف (828)
ترجمه (105)
تهران (932)
شهرستان (1)
كودك و نوجوان (13)
كمك درسی و آموزشی (17)

انتخاب محدوده کتابهای ناشر


تعداد یافت شده (933) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- رسانه‌ها چگونه در افکار شما نفوذ می‌کنند!
نويسنده:میلاد حامی‌احمدی - صالحیان - 168 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 1000 نسخه - 150000 ریال - 7 -0-98042-600-978 انتخاب
2- چگونه طرح درس بنویسیم
نويسنده:ابوذر کاملی‌فلاحیه - صالحیان - 42 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 1000 نسخه - 120000 ریال - 6 -7-98042-600-978 انتخاب
3- اصول مدیریت در سازمان
نويسنده:پژمان ابراهیمی ؛ نويسنده:فهیمه فروتنی ؛ نويسنده:آرمان فتاحی‌مرکز - صالحیان - 32 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 1000 نسخه - 150000 ریال - 1 -2-98042-600-978 انتخاب
4- مراقبت‌های بعد از زایمان
نويسنده:خدیجه نعیمائی‌عالی ؛ نويسنده:شکوفه ترکاشوند - صالحیان - 68 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 1000 نسخه - 100000 ریال - 9 -6-98042-600-978 انتخاب
5- اصول بانکداری نوین
نويسنده:پژمان ابراهیمی ؛ نويسنده:نجمه روح‌بخش ؛ نويسنده:عباس غلام‌پور - صالحیان - 96 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 1000 نسخه - 150000 ریال - 0 -1-98305-600-978 انتخاب
6- تمرینات هوازی و بی‌هوازی
نويسنده:معصومه بهاج‌روی - صالحیان - 116 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 1000 نسخه - 150000 ریال - 0 -9-98042-600-978 انتخاب
7- Comparing ecocriticism in poems of Robert Frost and Sohrab Sepehri
نويسنده:مریم سرفرازاسبق ؛ نويسنده:ناصر مطلب‌زاده - صالحیان - 120 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 1000 نسخه - 75000 ریال - 3 -8-98042-600-978 انتخاب
8- انسان سالم، انسان مجرم با نگرشی بر نقش تامین اجتماعی در گرایش به جرایم مواد مخدر
نويسنده:محمد فتاحی - صالحیان - 336 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 1000 نسخه - 250000 ریال - 5 -4-98042-600-978 انتخاب
9- مدیریت استراتژیک با نگاهی به آینده‌نگری در سازمان
نويسنده:سمانه آذرپرا ؛ نويسنده:مریم ابراهیمی - صالحیان - 104 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 1000 نسخه - 97000 ریال - 4 -1-98042-600-978 انتخاب
10- غربالگری و تشخیص انوپلوئیدی و نقایص لوله عصبی در جنین
نويسنده:سمیه معین‌درباری ؛ نويسنده:سیده‌اعظم پورحسینی ؛ نويسنده:سلمه دادگر - صالحیان - 130 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 1000 نسخه - 150000 ریال - 2 -5-98042-600-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 94