لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(4406)
چاپ مجدد (105)
تالیف (4460)
ترجمه (51)
تهران (4313)
شهرستان (198)
كودك و نوجوان (3)
كمك درسی و آموزشی (846)

انتخاب محدوده کتابهای ناشر


تعداد یافت شده (4511) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- مشترک حقوق (متون حقوقی - متون فقه)
گردآورنده:مظاهر نامداری‌موسی‌آبادی - سنجش و دانش - 568 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1389 - 1000 نسخه - 8 -6-91280-600-978 انتخاب
2- مردم‌شناسی
نويسنده:علی‌اصغر پورمحمدی - سنجش و دانش - 156 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1389 - 1000 نسخه - 2 -8-91006-600-978 انتخاب
3- بسته اول فقه و مبانی حقوق اسلامی
گردآورنده:مظاهر نامداری‌موسی‌آبادی - سنجش و دانش - 530 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1389 - 1000 نسخه - 2 -04-5740-600-978 انتخاب
4- بسته دوم حقوق عمومی: حقوق اساسی - حقوق اداری
گردآورنده:مسعود فولادفر - سنجش و دانش - 432 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1389 - 1000 نسخه - 2 -8-91280-600-978 انتخاب
5- راهسازی و مهندسی
نويسنده:امید نسیمی - سنجش و دانش - 172 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1389 - 1000 نسخه - 8 -15-5740-600-978 انتخاب
6- بسته دوم حقوق خصوصی: حقوق مدنی (2)
گردآورنده:حسین تقی‌پور - سنجش و دانش - 260 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1389 - 1000 نسخه - 100000 ریال - 6 -77-5740-600-978 انتخاب
7- مشترک علوم سیاسی: زبان تخصصی - اندیشه‌های سیاسی - جهان سوم و مسائل آن
گردآورنده:علی‌رضا کشوری ؛ نويسنده:مجتبی میری - سنجش و دانش - 294 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1389 - 1000 نسخه - 5 -16-5740-600-978 انتخاب
8- بسته اول حقوق جزا و جرم‌شناسی (حقوق جزای عمومی - حقوق جزای اختصاصی آئین دادرسی کیفری)
گردآورنده:نفیسه زینلی - سنجش و دانش - 338 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1389 - 1000 نسخه - 0 -2-91280-600-978 انتخاب
9- بسته اول حقوق خصوصی (حقوق مدنی حقوق تجارت آئین دادرسی مدنی)
نويسنده:نفیسه زینلی‌داورانی - سنجش و دانش - 442 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1389 - 1000 نسخه - 100000 ریال - 9 -76-5740-600-978 انتخاب
10- جبر (1)
نويسنده:میرامان طبری - سنجش و دانش - 152 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1389 - 1000 نسخه - 100000 ریال - 7 -09-5740-600-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 452