لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(182)
چاپ مجدد (263)
تالیف (340)
ترجمه (105)
تهران (444)
شهرستان (1)
كودك و نوجوان (2)
كمك درسی و آموزشی (0)

انتخاب محدوده کتابهای ناشر


تعداد یافت شده (445) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- آتش زیر خاکستر
نويسنده:محمود برآبادی ؛ نقاش:حسین ماستیانی - چاپخش - 32 صفحه - چاپ 1 سال 1359 - انتخاب
2- رباخواران: سرگذشت بانکداران درجهانی خطرخیز
نويسنده:آنتونی سمسون ؛ مترجم:مصطفی قریب - چاپخش - 656 صفحه - رقعی - چاپ 1 سال 1366 - 3000 نسخه - 1400 ریال - انتخاب
3- نظری به درون شیلی آلنده
نويسنده:ادوارد بورشتاین ؛ مترجم:محمود ریاضی - چاپخش - 383 صفحه - چاپ 1 سال 1358 - انتخاب
4- نقدی بر فلسفه مادی دیالکتیکی و ویژگی‌های نظام توحیدی
نويسنده:علی شریعتمداری - چاپخش - 1280 صفحه - چاپ 1 سال 1358 - انتخاب
5- عید خون
نويسنده:فریدون ضرغامی - چاپخش - 130 صفحه - چاپ 1 سال 1358 - انتخاب
6- جامعه و تعلیم و تربیت: مبانی تربیت جدید
نويسنده:علی شریعتمداری - چاپخش - 296 صفحه - چاپ 1 سال 1359 - انتخاب
7- مشکلات تعلیم و تربیت
نويسنده:فتح‌الله حبیبی - چاپخش - 313 صفحه - جلد 2 - رقعی - چاپ 1 سال 1363 - 3000 نسخه - 420 ریال - انتخاب
8- مشکلات تعلیم و تربیت
مترجم:فتح‌الله حبیبی - چاپخش - 314 صفحه - رقعی - چاپ 2 سال 1367 - 3000 نسخه - 700 ریال - انتخاب
9- مشکلات تعلیم و تربیت
نويسنده:فتح‌الله حبیبی - چاپخش - 248 صفحه - جلد 1 - رقعی - چاپ 1 سال 1363 - 3000 نسخه - 380 ریال - انتخاب
10- داستان گل سرخ
نويسنده:محمود برآبادی ؛ نقاش:حسین ماستیانی - چاپخش - چاپ 1 سال 1359 - انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 45