لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(862)
چاپ مجدد (1804)
تالیف (1497)
ترجمه (1169)
تهران (2662)
شهرستان (4)
كودك و نوجوان (13)
كمك درسی و آموزشی (26)

انتخاب محدوده کتابهای ناشر


تعداد یافت شده (2666) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- آخر شاهنامه: مجموعه شعر
نويسنده:مهدی اخوان‌ثالث - مروارید - 148 صفحه - چاپ 6 سال 1363 - 300 ریال - انتخاب
2- جامعه و جامعه‌شناسی
نويسنده:احسان طبری - مروارید - 38 صفحه - چاپ 2 سال 1358 - انتخاب
3- ناقوس
نويسنده: نیمایوشیج - مروارید - 102 صفحه - چاپ 5 سال 1361 - 150 ریال - انتخاب
4- نقدی بر تئوری همگرائی
نويسنده:همایون همتی - مروارید - 104 صفحه - چاپ 1 سال 1358 - انتخاب
5- هنر عشق ورزیدن
نويسنده:اریک فروم ؛ مترجم:پوری سلطانی - مروارید - 235 صفحه - رقعی - چاپ 9 سال 1362 - 5000 نسخه - 275 ریال - انتخاب
6- میهن من کنگو
نويسنده:پاتریس لومومبا ؛ مترجم:امیرفریدون گرگانی - مروارید - 208 صفحه - رقعی - چاپ 6 سال 1363 - 5000 نسخه - 275 ریال - انتخاب
7- مفهوم ساده روانکاوی
نويسنده:زیگموند فروید ؛ مترجم:فرید جواهرکلام - مروارید - 248 صفحه - رقعی - چاپ 4 سال 1365 - 4000 نسخه - 275 ریال - انتخاب
8- داشتن یا بودن؟
نويسنده:اریک فروم ؛ مترجم:اکبر تبریزی - مروارید - 276 صفحه - رقعی - چاپ 3 سال 1368 - 5000 نسخه - 700 ریال - انتخاب
9- بحران روانکاوی
نويسنده:اریک فروم ؛ مترجم:اکبر تبریزی - مروارید - 264 صفحه - رقعی - چاپ 4 سال 1368 - 5000 نسخه - 700 ریال - انتخاب
10- روش نو در آموزش زبان فرانسه
نويسنده:محمدتقی غیاثی - مروارید - 376 صفحه - وزیری - چاپ 4 سال 1368 - 5000 نسخه - 950 ریال - انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 267