لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(30008)
چاپ مجدد (20448)
تالیف (43487)
ترجمه (6969)
تهران (42225)
شهرستان (8231)
كودك و نوجوان (8797)
كمك درسی و آموزشی (6636)

تعداد یافت شده (50456) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- توضیح المسائل الشرعیه (انگلیسی)
نويسنده:آیت‌الله اصفهانی - بهشت بینش - دیویی: 297.3422 - 406 صفحه - وزیری - چاپ 1 سال 1362 - انتخاب
2- خلاصه مقالات کنگره سراسری طب و تصویر
- دانشگاه‌ علوم‌ پزشکی ‌مشهد - دیویی: 610 - 181 صفحه - انتخاب
3- مکالمات روزمره انگلیسی با تلفظ و ترجمه فارسی
نويسنده:محمود فرجی - بنیاد - دیویی: 428.24 - 158 صفحه - چاپ 5 سال 1370 - 400 ریال - انتخاب
4- Case: using software development tools
نويسنده:Alans. Fisher - هومن - دیویی: 005.1 - 281 صفحه - 1500 ریال - انتخاب
5- Mafunzo Ya Kidini (kitabu Chakwanza)
نويسنده:ابراهیم امینی ؛ نويسنده:علی‌اکبر موسوی‌حسینی - Taasisya Fikraza Kiislamu - دیویی: 297 - 79 صفحه - جلد 1 - 600 ریال - انتخاب
6- Legal Problems
نويسنده:Michael Molyneux - دفتر خدمات حقوقی بین‌الملل جمهوری اسلامی ایران - دیویی: 340 - 83 صفحه - 600 ریال - انتخاب
7- Getting on
نويسنده:Michael Coles ؛ نويسنده:Basil Lord - Language Cassettes Institute - دیویی: 428.24 - 144 صفحه - 700 ریال - انتخاب
8- Open road
نويسنده:Michael Coles ؛ نويسنده:Basil Lord - Language Cassettes Institute - دیویی: 428.24 - 256 صفحه - 1000 ریال - انتخاب
9- Turning point
نويسنده:Michael Coles ؛ نويسنده:Basil Lord - Language Cassettes Institute - دیویی: 428.24 - 176 صفحه - 710 ریال - انتخاب
10- American streamline: departures: workbook
نويسنده:Bernard Hertley ؛ نويسنده:Peter Viney - نسل دانش - دیویی: 428.24 - 79 صفحه - 1100 ریال - انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 5046