لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(21928)
چاپ مجدد (12964)
تالیف (33714)
ترجمه (1178)
تهران (9784)
شهرستان (25108)
كودك و نوجوان (1305)
كمك درسی و آموزشی (556)

تعداد یافت شده (34892) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- المصباح: بحوث و مقالات اسلامیه
- بنیاد پژوهشهای اسلامی - دیویی: 297.08 - 184 صفحه - جلد 1 - وزیری - چاپ 1 سال 1368 - انتخاب
2- علوم العربیه: علم الصرف
نويسنده:هاشم حسینی‌طهرانی - مفید - دیویی: 492.75 - 276 صفحه - وزیری - چاپ 1 سال 1368 - 1000 ریال - انتخاب
3- شرح المختصر: علی تلخیص المفتاح للخطیب القزوینی فی المعانی و البیان و البدیع
نويسنده:مسعودبن‌عمر تفتازانی - تقی علامه - دیویی: 808.049027 - 556 صفحه - جلد 2 - وزیری - چاپ 1 سال 1368 - 1900 ریال - انتخاب
4- شرح قطرالندی و بل‌الصدی
نويسنده:عبدالله‌بن‌یوسف ابن‌هشام - فیروزآبادی - دیویی: 492.75 - 352 صفحه - وزیری - چاپ 6 سال 1368 - 850 ریال - انتخاب
5- شرح قطرالندی و بل‌الصدی
نويسنده:عبدالله‌بن‌یوسف ابن‌هشام - سیدالشهداء - دیویی: 492.75 - 492 صفحه - وزیری - چاپ 1 سال 1368 - 1900 ریال - انتخاب
6- ق‍رار‌ال‍ح‍ذف‌ دراس‍ن‍ه‌ ل‍ق‍رار ح‍ذف‌‌ ال‍م‍ج‍ل‍س‌‌ ال‍ف‍ق‍ه‍ی‌ ع‍ل‍ی‌ ض‍وء‌ ال‍م‍ت‍ب‍ن‍ی‍ات‌‌ ال‍ف‍ک‍ری‍ه‌ ل‍ح‍زب ‌‌ال‍دع‍وه‌‌ الاس‍لام‍ی‍ه‌ ب‍ض‍م‍ی
نويسنده:محمدمهدی نجفی - محمدمهدی نجفی - دیویی: 956.70443 - 208 صفحه - جیبی - چاپ 1 سال 1368 - 500 ریال - انتخاب
7- مجمع المصائب اهل بیت (ع): من‌ اللیله‌ الاولی الی‌ اللیله التاسعه من ‌المحرم
نويسنده:محمد هنداوی - محمد الهنداوی - دیویی: 892.71008 - 160 صفحه - جلد 1 - رقعی - چاپ 1 سال 1368 - 750 ریال - انتخاب
8- مجموعه الاثار الموتمر العالمی الثانی امام الرضا (ع)
- کنگره جهانی حضرت رضا (ع) - دیویی: 297.957 - 508 صفحه - وزیری - چاپ 1 سال 1368 - 1700 ریال - انتخاب
9- معیار الفقاهه: کتاب الصلوه
نويسنده:محمدتقی صدیقین‌اصفهانی - محمدتقی الصدیق الاصفهانی - دیویی: 297.353 - 238 صفحه - جلد 3 - وزیری - چاپ 1 سال 1368 - 1700 ریال - انتخاب
10- صحیفه الثوره الاسلامیه: نقص الوصیه السیاسیه الالهیه
نويسنده:روح‌الله خمینی - موسسه الهدی - دیویی: 955.0842 - 68 صفحه - رقعی - چاپ 1 سال 1368 - انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 3490