لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(14429)
چاپ مجدد (13995)
تالیف (22519)
ترجمه (5905)
تهران (22405)
شهرستان (6019)
كودك و نوجوان (5792)
كمك درسی و آموزشی (10045)

تعداد یافت شده (28424) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- حروف اضافه در زبان انگلیسی انگلیسی - فارسی
نويسنده:محسن نیرومند - جهاد دانشگاهی (دفتر مرکزی)، بخش فرهنگی، واحد فوق برنامه - دیویی: 425 - 200 صفحه - رقعی - چاپ 3 سال 1363 - 250 ریال - انتخاب
2- حروف اضافه درزبان انگلیسی
نويسنده:محسن نیرومند - جهاد دانشگاهی (دفتر مرکزی) - دیویی: 425 - 200 صفحه - رقعی - چاپ 2 سال 1365 - 250 ریال - انتخاب
3- مکالمات روزمره انگلیسی
نويسنده:فرشید اقبال ؛ نويسنده:ساندرا مونی - اقبال - دیویی: 428.24 - 216 صفحه - بیاضی - چاپ 10 سال 1364 - 220 ریال - انتخاب
4- مکالمات روزمره انگلیسی
نويسنده:فرشید اقبال ؛ نويسنده:ساندرا مونی - اقبال - دیویی: 428.24 - 240 صفحه - جیبی - چاپ 11 سال 1364 - 180 ریال - انتخاب
5- مکالمات روزمره انگلیسی
نويسنده:فرشید اقبال ؛ نويسنده:ساندرا مونی - اقبال - دیویی: 428.24 - 218 صفحه - بیاضی - چاپ 12 سال 1365 - 260 ریال - انتخاب
6- مکالمات روزمره انگلیسی
نويسنده:فرشید اقبال ؛ نويسنده:ساندرا مونی - اقبال - دیویی: 428.24 - 216 صفحه - بیاضی - چاپ 13 سال 1365 - 260 ریال - انتخاب
7- مکالمات روزمره انگلیسی
نويسنده:فرشید اقبال ؛ نويسنده:ساندرا مونی - اقبال - دیویی: 428.24 - 214 صفحه - بیاضی - چاپ 14 سال 1363 - 250 ریال - انتخاب
8- فرهنگ آسیا انگلیسی - فارسی با تلفظ فارسی شامل 40000 از متداول‌ترین و عمومی‌ترین لغات و اصطلاحات انگلیسی برای استفاده عموم
نويسنده:احمد ترک‌زاده ؛ نويسنده:منوچهر شکرایی - آسیا - دیویی: 423 - 637 صفحه - چاپ 2 سال 1362 - 900 ریال - انتخاب
9- فرهنگ آسیا انگلیسی - فارسی با تلفظ فارسی شامل 40000 از متداول‌ترین و عمومی‌ترین لغات و اصطلاحات انگلیسی برای استفاده عموم
نويسنده:احمد ترک‌زاده ؛ نويسنده:منوچهر شکرایی - آسیا - دیویی: 423 - 644 صفحه - رقعی - چاپ 3 سال 1365 - 1250 ریال - انتخاب
10- فرهنگ آسیا انگلیسی - فارسی با تلفظ فارسی شامل 40000 از متداول‌ترین و عمومی‌ترین لغات و اصطلاحات انگلیسی برای استفاده عموم
نويسنده:احمد ترک‌زاده ؛ نويسنده:منوچهر شکرایی - آسیا - دیویی: 423 - 644 صفحه - رقعی - چاپ 4 سال 1366 - 1400 ریال - انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 2843