لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(9801)
چاپ مجدد (15714)
تالیف (11693)
ترجمه (13822)
تهران (12473)
شهرستان (13042)
كودك و نوجوان (374)
كمك درسی و آموزشی (964)

تعداد یافت شده (25515) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- طریق الجنه: جزء سی ام قرآن
مترجم:محمدکاظم معزی ؛ مصحح:عباس رحمانی ؛ خطاط:غلامرضا مجد - حمید - دیویی: 297.77 - 224 صفحه - جیبی - چاپ 1 سال 1367 - 180 ریال - انتخاب
2- طریق السعاده و السداد فی اصلاح المجتمع بالوعظ و الارشاد
نويسنده:محمدعلی خالدی - مولف - دیویی: 297.754 - 704 صفحه - وزیری - چاپ 2 سال 1363 - انتخاب
3- قاعده بغدادی مع پاره عم 30
- محمدیه - دیویی: 297.15107 - 64 صفحه - وزیری - چاپ 4 سال 1364 - انتخاب
4- قرآن کریم
مترجم:مهدی الهی‌قمشه‌ای - انتشارات طاهری - دیویی: 297.141 - 487 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1361 - انتخاب
5- قرآن کریم
مترجم:مهدی الهی‌قمشه‌ای ؛ خطاط:طاهر خوشنویس - سنایی،نشر جامعه‌نگر - دیویی: 297.141 - 487 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1362 - انتخاب
6- قرآن کریم
مترجم:مهدی الهی‌قمشه‌ای ؛ خطاط:طاهر خوشنویس - سنایی،نشر جامعه‌نگر - دیویی: 297.141 - 600 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1362 - انتخاب
7- قرآن کریم
مترجم:محمدکاظم معزی - نور - دیویی: 297.141 - 453 صفحه - جیبی - چاپ 2 سال 1362 - انتخاب
8- قرآن کریم
مترجم:محمدکاظم معزی - الهام - دیویی: 297.141 - 454 صفحه - جیبی - چاپ 2 سال 1362 - انتخاب
9- قرآن کریم
مترجم:عباس مصباح‌زاده - جاویدان - دیویی: 297.141 - 572 صفحه - چاپ 1 سال 1365 - 9000 ریال - انتخاب
10- قرآن کریم
مترجم:مهدی الهی‌قمشه‌ای - انتشارات طاهری - دیویی: 297.141 - 510 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 1 سال 1361 - انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 2552