لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(4)
چاپ مجدد (49)
تالیف (50)
ترجمه (3)
تهران (53)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (53) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- دینامیک عضله: روش ثابت شده و علمی ساخت سریع عضلات
نويسنده:گلن آندرسن ؛ مترجم:غلامرضا اخلاقی - چاپخش - دیویی: 613.7 - 168 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1376 - 5000 ریال - 5 -6-90433-964 انتخاب
2- آری اینچنین بود برادر ...
نويسنده:علی شریعتی - چاپخش - دیویی: 297.48 - 24 صفحه - خشتی (کاغذی) - چاپ 1 سال 1376 - 1000 ریال - 7 -5-90433-964 انتخاب
3- هبوط در کویر
نويسنده:علی شریعتی - چاپخش - دیویی: 297.48 - 656 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 12 سال 1377 - 15000 ریال - 9 -4-90433-964 انتخاب
4- زن
نويسنده:علی شریعتی - چاپخش - دیویی: 297.483 - 336 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 10 سال 1377 - 9500 ریال - 3 -7-90433-964 انتخاب
5- زن
نويسنده:علی شریعتی - چاپخش - دیویی: 297.48 - 336 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 17 سال 1383 - 25000 ریال - 3 -7-90433-964 انتخاب
6- زن
نويسنده:علی شریعتی - چاپخش - دیویی: 297.48 - 328 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 26 سال 1389 - 50000 ریال - 3 -7-90433-964 انتخاب
7- هبوط در کویر
نويسنده:علی شریعتی - چاپخش،بنیاد فرهنگی‌ دکترعلی ‌شریعتی - دیویی: 297.48 - 644 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 33 سال 1392 - 200000 ریال - 9 -4-90433-964 انتخاب
8- زن
نويسنده:علی شریعتی - چاپخش،بنیاد فرهنگی‌ دکترعلی ‌شریعتی - دیویی: 297.48 - 324 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 29 سال 1392 - 100000 ریال - 3 -7-90433-964 انتخاب
9- هبوط در کویر
نويسنده:علی شریعتی - چاپخش - دیویی: 297.48 - 656 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 11 سال 1376 - 15000 ریال - 9 -4-90433-964 انتخاب
10- طعم قدرت
نويسنده:لادیسلاف مناچکو ؛ مترجم:حسین طاهری - چاپخش - دیویی: 891.83 - 452 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1376 - 10000 ریال - 964-90433-9-X انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 6