لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(47)
چاپ مجدد (23)
تالیف (40)
ترجمه (30)
تهران (70)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (70) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- فرشته عصیانگر: مجموعه اشعار
شاعر:مهدی نورزاد - روشنگران و مطالعات زنان - دیویی: 8fa1.62 - 132 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1384 - 15000 ریال - 7 -16-8564-964 انتخاب
2- بریم خوش گذرونی (هجده داستان عاشقانه)
نويسنده:علیرضا محمودی‌ایرانمهر ؛ ويراستار:مینا مهبدراد - روشنگران و مطالعات زنان - دیویی: 8fa3.62 - 160 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1384 - 22000 ریال - 6 -11-8564-964 انتخاب
3- یوسف افسکی
نويسنده:اکبر ظریف‌تبریزیان - روشنگران و مطالعات زنان - دیویی: 8fa3.62 - 312 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1384 - 35000 ریال - 5 -17-8564-964 انتخاب
4- و دیگران
نويسنده:محبوبه میرقدیری - روشنگران و مطالعات زنان - دیویی: 8fa3.62 - 216 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 3 سال 1385 - 28000 ریال - 1 -36-8564-964 انتخاب
5- چیستی فمینیسم: درآمدی بر نظریه‌ی فمینیستی
نويسنده:کریس بیسلی ؛ مترجم:محمدرضا زمردی - روشنگران و مطالعات زنان - دیویی: 305.42 - 208 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1389 - 65000 ریال - 9 -63-8564-964 انتخاب
6- افسانه ماه و خاک
نويسنده:مهری یلفایی ؛ ويراستار:مینا مهبدراد - روشنگران و مطالعات زنان - دیویی: 8fa3.62 - 248 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1383 - 28000 ریال - 1 -05-8564-964 انتخاب
7- تعریف‌ فرهنگ برای دخترم
نويسنده:ژروم کلمان ؛ مترجم:نسیم وهابی ؛ ويراستار:مینا مهبدراد - روشنگران و مطالعات زنان - دیویی: 306 - 144 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1383 - 16000 ریال - 964-8564-06-X انتخاب
8- بیداد سکوت
نويسنده:فرشته کوثر ؛ ويراستار:مینا مهبدراد - روشنگران و مطالعات زنان - دیویی: 8fa3.62 - 88 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1383 - 10000 ریال - 3 -04-8564-964 انتخاب
9- بادبزن خانم ویندرمیر
نويسنده:اسکار وایلد ؛ مترجم:مهدی امینی - روشنگران و مطالعات زنان - دیویی: 822.8 - 124 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1383 - 14000 ریال - 5 -03-8564-964 انتخاب
10- هتل کالیفرنیا
نويسنده:تهمینه میلانی - روشنگران و مطالعات زنان - دیویی: 791.4372 - 128 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1384 - 15000 ریال - 0 -31-8564-964 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 7