لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(41)
چاپ مجدد (233)
تالیف (171)
ترجمه (103)
تهران (274)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (16)

تعداد یافت شده (274) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- تاریخ تئاتر جهان
نويسنده:اسکارگراس براکت ؛ مترجم:هوشنگ آزادی‌ور ؛ ويراستار:فرخ وطن - مروارید - دیویی: 792.09 - 540 صفحه - جلد 1 - وزیری (گالینگور) - چاپ 2 سال 1376 - 24000 ریال - 7 -08-6026-964 انتخاب
2- گزینه اشعار فریدون مشیری
نويسنده:فریدون مشیری - مروارید - دیویی: 8fa1.62 - 256 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 11 سال 1376 - 6400 ریال - 5 -26-6026-964 انتخاب
3- زمستان: مجموعه شعر
نويسنده:مهدی اخوان‌ثالث - مروارید - دیویی: 8fa1.62 - 12 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 15 سال 1376 - 4800 ریال - 9 -24-6026-964 انتخاب
4- دیوان اشعار فروغ فرخزاد
مقدمه:بهروز جلالی - مروارید - دیویی: 8fa1.62 - 472 صفحه - رقعی (گالینگور) - چاپ 5 سال 1376 - 12000 ریال - 3 -27-6026-964 انتخاب
5- ایمان بیاوریم به آغاز فصل سرد ...
شاعر:فروغ فرخزاد - مروارید - دیویی: 8fa1.6 - 108 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 12 سال 1377 - 4000 ریال - 5 -43-6026-964 انتخاب
6- جاودانه زیستن، در اوج ماندن شامل: نامه‌ها، مصاحبه‌ها، مقالات و خاطرات فروغ
به‌اهتمام:بهروز جلالی - مروارید - دیویی: 8fa1.62 - 828 صفحه - رقعی (گالینگور) - چاپ 3 سال 1377 - 25000 ریال - 4 -04-6026-964 انتخاب
7- از نیما تا بعد: برگزیده‌ای از شعر امروز ایران با انتخاب فروغ فرخزاد
گردآورنده:فروغ فرخزاد ؛ به‌اهتمام:مجید روشنگر - مروارید - دیویی: 8fa1.6208 - 348 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 7 سال 1377 - 10000 ریال - 5 -09-6026-964 انتخاب
8- یک لب و هزار خنده: طنزآوران امروز ایران
گردآورنده:عمران صلاحی - مروارید - دیویی: 8fa7.62 - 320 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1377 - 11000 ریال - 8 -50-6026-964 انتخاب
9- مدیریت دولتی نوین: نگرشی راهبردی (استراتژیک) سیر اندیشه‌ها، مفاهیم و نظریه‌ها
نويسنده:آون هیوز ؛ مترجم:سیدمهدی الوانی ؛ مترجم:سهراب خلیلی‌شورینی - مروارید - دیویی: 350 - 336 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1377 - 13500 ریال - 4 -49-6026-964 انتخاب
10- روانشناسی اجتماعی: مقدمه‌ای بر نظریه‌ها، آیینها در روانشناسی اجتماعی
نويسنده:آن‌ماری روشبلاواسپانسل ؛ نويسنده:ادیل بورونیون ؛ مترجم:سیدمحمد دادگران - مروارید - دیویی: 302 - 216 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 4 سال 1377 - 7000 ریال - 2 -53-6026-964 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 28