لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(70)
چاپ مجدد (91)
تالیف (75)
ترجمه (86)
تهران (161)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (5)

تعداد یافت شده (161) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- نگاهی به شعر شاملو
نويسنده:محمود فلکی - مروارید - دیویی: 8fa1.62 - 192 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1380 - 13000 ریال - 8 -04-5881-964 انتخاب
2- جام شکسته (بازیافتن)
نويسنده:آلن روب-گریه ؛ مترجم:خجسته کیهان - مروارید - دیویی: 843.914 - 200 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1381 - 15000 ریال - 6 -22-5881-964 انتخاب
3- عینیت در پژوهش‌های اجتماعی (درس‌هایی در روش تحقیق)
نويسنده:کارل‌گونار میردال ؛ مترجم:مجید روشنگر - مروارید - دیویی: 300.1 - 148 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1382 - 10000 ریال - 4 -37-5881-964 انتخاب
4- شاه گوش می‌کند
نويسنده:ایتالو کالوینو ؛ مترجم:فرزاد همتی ؛ مترجم:محمدرضا فرزاد - مروارید - دیویی: 853.914 - 208 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1382 - 17000 ریال - 7 -27-5881-964 انتخاب
5- زندگی من: پائولو کوئیلو
نويسنده:خوان آریاس ؛ مترجم:خجسته کیهان - مروارید - دیویی: 869 - 216 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 3 سال 1383 - 16000 ریال - 0 -08-5881-964 انتخاب
6- فریدریش نیچه و گزین گویه‌هایش
نويسنده:فریدریش‌ویلهلم نیچه ؛ مترجم:پریسا رضایی ؛ مترجم:رضا نجفی - مروارید - دیویی: 193 - 384 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1383 - 27000 ریال - 6 -05-5881-964 انتخاب
7- پایین آمدن درخت از گربه: کاریکلماتور (کتاب آخر)
نويسنده:پرویز شاپور - مروارید - دیویی: 741.5955 - 224 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1383 - 17000 ریال - 5 -59-5881-964 انتخاب
8- گالاپاگوس
نويسنده:کورت ونه‌گات - مروارید - دیویی: 813.54 - 344 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1383 - 29000 ریال - 2 -41-5881-964 انتخاب
9- اگر عشق عشق باشد ...: گزین‌گویه‌های فروغ فرخ‌زاد
شاعر:فروغ فرخزاد ؛ گردآورنده:ایلیا دیانوش - مروارید - دیویی: 8fa1.62 - 208 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1383 - 16000 ریال - 1 -02-5881-964 انتخاب
10- مسائلی از فرهنگ و هنر و زبان
نويسنده:احسان طبری - مروارید - دیویی: 8fa0.9 - 280 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 3 سال 1383 - 20000 ریال - 8 -49-5881-964 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 17