لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(39)
چاپ مجدد (102)
تالیف (127)
ترجمه (14)
تهران (141)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (1)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (141) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- نفت، قدرت و اصول: ملی شدن نفت ایران و پیامدهای آن
نويسنده:مصطفی علم ؛ مترجم:غلامحسین صالحیار - چاپخش - دیویی: 955.0824 - 680 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1377 - 18000 ریال - 7 -10-5541-964 انتخاب
2- روانشناسی عشق ورزیدن
نويسنده:ایگناس لپ ؛ مترجم:کاظم سامی ؛ مترجم:محمود ریاضی - چاپخش - دیویی: 152.4 - 256 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 4 سال 1377 - 8500 ریال - 7 -07-5541-964 انتخاب
3- کوشش در راه تبیین "روشنگری" و تفکر "اندیشمندی" در مورد کلمات قصار
نويسنده:علی گل‌زاده‌غفوری ؛ ويراستار:زهرا قهرمانی - چاپخش - دیویی: 297.1 - 448 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1378 - 15000 ریال - 1 -92-5541-964 انتخاب
4- با مخاطب‌های آشنا
نويسنده:علی شریعتی ؛ ويراستار:زهرا قهرمانی - چاپخش - دیویی: 297.48 - 352 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1378 - 12000 ریال - 5 -11-5541-964 انتخاب
5- اقتصاد حج: بهره‌وری در آموزشهای حج
نويسنده:حسن توانایان‌فرد - چاپخش - دیویی: 297.357 - 528 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1378 - 15000 ریال - 6 -02-5541-964 انتخاب
6- تشیع علوی و تشیع صفوی
نويسنده:علی شریعتی - چاپخش - دیویی: 297.48 - 320 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1378 - 15000 ریال - 2 -18-5541-964 انتخاب
7- درآمدی بر اندیشه خداپرستی (جهان‌شناسی)
نويسنده:نظام‌الدین قهاری - چاپخش - دیویی: 212 - 64 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1378 - 3000 ریال - 2 -97-5541-964 انتخاب
8- روش شناخت اسلام
نويسنده:علی شریعتی - چاپخش - دیویی: 297.48 - 696 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 4 سال 1379 - 22000 ریال - 1 -13-5541-964 انتخاب
9- تشیع علوی و تشیع صفوی
نويسنده:علی شریعتی - چاپخش - دیویی: 297.48 - 320 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 3 سال 1379 - 16000 ریال - 2 -18-5541-964 انتخاب
10- اوپک و سیاست نفتی جمهوری اسلامی ایران
نويسنده:حشمت‌الله رضوی - چاپخش - دیویی: 338.272820955 - 276 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1380 - 15000 ریال - 8 -01-5541-964 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 15