لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(10)
چاپ مجدد (13)
تالیف (3)
ترجمه (20)
تهران (19)
شهرستان (4)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (23) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- حکومت انتخابی
نويسنده:جان استوارت‌میل ؛ مترجم:علی رامین - نشر نی - دیویی: 323.44 - 372 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 5 سال 1398 - 560000 ریال - 3 -974-312-964-978 انتخاب
2- پاشنه آشیل سرمایه‌داری
نويسنده:ریموندویلیام بیکر ؛ مترجم:سجاد امیری ؛ ويراستار:جواد قربانی‌آتانی - دنیای اقتصاد - دیویی: 306.342 - 536 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 2 -59-8004-600-978 انتخاب
3- رساله درباره آزادی، با اضافات و تجدیدنظر
نويسنده:جان‌استوارت میل ؛ مترجم:محمدجواد شیخ‌الاسلامی - شرکت انتشارات علمی و فرهنگی - دیویی: 323.44 - 416 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 5 سال 1385 - 30000 ریال - 4 -009-445-964 انتخاب
4- فایده‌گرایی جان استوارت میل: راهنمایی برای خواننده
نويسنده:هنری آر. وست ؛ مترجم:امیرحسین تقی‌پور ؛ ويراستار:مریم کلانتری - آذر کلک - دیویی: 171.5 - 264 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1389 - 49000 ریال - 1 -4-91221-600-978 انتخاب
5- سیری در مبانی فایده‌گرایی
نويسنده:امیرحسین تقی‌پور ؛ ويراستار:ماهرخ رسولی - آذر کلک - دیویی: 171.5 - 180 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1391 - 49000 ریال - 2 -05-6359-600-978 انتخاب
6- فایده‌گرایی
نويسنده:جان‌استوارت میل ؛ مترجم:مرتضی مردیها - نشر نی - دیویی: 171.5 - 264 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1390 - 46000 ریال - 9 -080-185-964-978 انتخاب
7- فایده‌گرایی
نويسنده:جان‌استوارت میل ؛ مترجم:مرتضی مردیها - نشر نی - دیویی: 171.5 - 264 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 8 سال 1398 - 400000 ریال - 9 -080-185-964-978 انتخاب
8- حکومت انتخابی
نويسنده:جان استوارت‌میل ؛ مترجم:علی رامین - نشر نی - دیویی: 323.44 - 372 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 3 سال 1394 - 240000 ریال - 3 -974-312-964-978 انتخاب
9- مفهوم عدالت در اندیشه جان استوارت میل
نويسنده:نرگس تاجیک‌نشاطیه - موسسه تحقیقات و توسعه علوم انسانی - دیویی: 192 - 144 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1385 - 12000 ریال - 964-8168-58-X انتخاب
10- حکومت انتخابی
نويسنده:جان استوارت‌میل ؛ مترجم:علی رامین - نشر نی - دیویی: 323.44 - 372 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 4 سال 1396 - 300000 ریال - 3 -974-312-964-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 3