لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(18)
چاپ مجدد (14)
تالیف (22)
ترجمه (10)
تهران (23)
شهرستان (9)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (22)

تعداد یافت شده (32) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- جبر خطی
نويسنده:مایکل اونان ؛ مترجم:علی‌اکبر محمدی‌حسن‌آبادی ؛ ويراستار:سیامک کاظمی - مرکز نشر دانشگاهی - دیویی: 512.5 - 416 صفحه - وزیری (مقوایی) - چاپ 5 سال 1381 - 23000 ریال - 4 -0099-01-964 انتخاب
2- جبر به روش تمرین (مجموعه مسائلی در جبر با حل آنها) کتاب دوم: ماتریس و فضای برداری
نويسنده:تامس‌اسکات بلایس ؛ نويسنده: رابرتسون ؛ مترجم:حسین دوستی - مبتکران،پیشروان - دیویی: 512.0076 - 120 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1387 - 18000 ریال - 7 -213-486-964-978 انتخاب
3- 3000 مسئله حل شده در جبر خطی
نويسنده:سیمور لیپشوتز ؛ مترجم:فرزاد حمزه‌پور ؛ مترجم:رزگار محمودی - علمی کالج - دیویی: 512.5 - 342 صفحه - جلد 2 - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1394 - 200000 ریال - 2 -46-7168-600-978 انتخاب
4- جبر به روش تمرین (مجموعه مسائلی در جبر با حل آنها): حلقه، میدان و مدول
نويسنده:تامس‌اسکات بلایس ؛ نويسنده: رابرتسون ؛ مترجم:حسین دوستی - مبتکران،پیشروان - دیویی: 512.0076 - 120 صفحه - جلد 6 - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1384 - 10000 ریال - 0 -425-395-964 انتخاب
5- حل مسائل جبر خطی: کتابهای جبر خطی تام م. اپوستل، کتاب جبر خطی هافمن - کنزی
نويسنده:فرشته ملک ؛ نويسنده:محمدحسین علیزاده ؛ ويراستار:آرش بهرام‌پور - علمی و فنی - دیویی: 512.5076 - 384 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1392 - 200000 ریال - 0 -29-6215-964-978 انتخاب
6- جبر خطی
نويسنده:بدرخان علیزاده - پریور - دیویی: 512.5 - 144 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1383 - 16000 ریال - 7 -25-5714-964 انتخاب
7- مسائل و حل مسائل جبر خطی هافمن
نويسنده:مسعود خسروانی‌مقدم - نشر کتاب دانشگاهی - دیویی: 512.5 - 208 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1381 - 13000 ریال - 4 -39-6904-964 انتخاب
8- جبر به روش تمرین (مجموعه مسائلی در جبر با حل آنها) کتاب سوم: گروه، حلقه و میدان
نويسنده:تامس‌اسکات بلایس ؛ نويسنده: رابرتسون ؛ مترجم:حسین دوستی - مبتکران،پیشروان - دیویی: 512.0076 - 128 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 3 سال 1387 - 19000 ریال - 4 -214-486-964-978 انتخاب
9- 3000 مسئله حل شده در جبر خطی
نويسنده:سیمور لیپشوتز ؛ مترجم:فرزاد حمزه‌پور ؛ مترجم:رزگار محمودی - علمی کالج - دیویی: 512.5 - 403 صفحه - جلد 3 - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1394 - 200000 ریال - 6 -48-7168-600-978 انتخاب
10- مسائل و حل مسائل جبر خطی هافمن
نويسنده:مسعود خسروانی‌مقدم - نشر کتاب دانشگاهی - دیویی: 512.5 - 202 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 6 سال 1393 - 89000 ریال - 4 -39-6904-964 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 4