لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(71)
چاپ مجدد (53)
تالیف (37)
ترجمه (87)
تهران (97)
شهرستان (27)
كودك و نوجوان (123)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (124) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- امان از دست زباله
نويسنده:لورین لیدی ؛ مترجم:نصرت مسرور - شرکت انتشارات فنی ایران - دیویی: 813 - 32 صفحه - بیاضی (شومیز) - چاپ 2 سال 1389 - 10000 ریال - 5 -242-389-964-978 انتخاب
2- سبز باشید
نويسنده:مارسی کلمن ؛ مترجم:آرام وحیدی - شرکت انتشارات فنی ایران - دیویی: 628.4 - 24 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1391 - 12000 ریال - 5 -338-389-964-978 انتخاب
3- خاطرات یک قوطی آلومینیمی: داستانی درباره‌ی بازیافت
نويسنده:آلیسون اینچز ؛ مترجم:هایده کروبی - شرکت انتشارات فنی ایران - دیویی: 363.7 - 24 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 2 سال 1392 - 18000 ریال - 6 -344-389-964-978 انتخاب
4- ماجراهای آقای مقوا
نويسنده:غزل برهانی ؛ تصويرگر:یوسف صادقی - سازمان فرهنگی تفریحی شهرداری اصفهان - دیویی: 8fa3.62 - 12 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1391 - 0 -091-132-600-978 انتخاب
5- خانه‌ی سبز! بازیافت، بازمصرف، بازکاهی
نويسنده:استیون کرول ؛ مترجم:هایده کروبی ؛ تصويرگر:استیو کاکس - شرکت انتشارات فنی ایران - دیویی: 363.73874 - 24 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 4 سال 1395 - 40000 ریال - 2 -339-389-964-978 انتخاب
6- سبز باشید
نويسنده:مارسی کلمن ؛ مترجم:آرام وحیدی - شرکت انتشارات فنی ایران - دیویی: 628.4 - 24 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 3 سال 1395 - 40000 ریال - 5 -338-389-964-978 انتخاب
7- امان از دست زباله
نويسنده:لورین لیدی ؛ مترجم:نصرت مسرور - شرکت انتشارات فنی ایران - دیویی: 813 - 32 صفحه - بیاضی (شومیز) - چاپ 8 سال 1397 - 90000 ریال - 5 -242-389-964-978 انتخاب
8- بازیافت: به کمک بازیافت، زمین را نجات دهیم!
نويسنده:طاهره شاه‌محمدی ؛ تصويرگر:ساناز کریمی‌طاری - ذکر، کتابهای ‌قاصدک - دیویی: 363.7 - 24 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1399 - 135000 ریال - 5 -113-237-622-978 انتخاب
9- لیوانی که کتاب شد
نويسنده:مهین منتظری ؛ نقاش:مریم طالبانی - مهین منتظری - دیویی: 8fa3.62 - 12 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1383 - 7 -5545-06-964 انتخاب
10- خرگوش و بازیافت
نويسنده:نانسی‌الیزابت والاس ؛ مترجم:هایده کروبی ؛ ويراستار:پیرایه کلهر - شرکت انتشارات فنی ایران - دیویی: 628.4 - 24 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 5 سال 1390 - 12000 ریال - 7 -181-389-964-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 13