لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(5)
چاپ مجدد (6)
تالیف (2)
ترجمه (9)
تهران (11)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (11) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- آنیما در شعر شاملو
نويسنده:الهام جم‌زاد - نگاه - دیویی: 8fa1.62 - 400 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1393 - 20000 ریال - 5 -887-351-964-978 انتخاب
2- زن و کیمیاگری "پژوهشی در عرفان و علم"
نويسنده:اکرم جهانگیرتویسرکانی - سرمدی - دیویی: 150.195 - 120 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1382 - 13000 ریال - 3 -46-5707-964 انتخاب
3- زن درون: نگاهی به اسطوره اروس و سایکی و روان‌شناسی زن درون
نويسنده:رابرت‌الکس جانسون ؛ مترجم:فریدون معتمدی - بافکر - دیویی: 155.333 - 136 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1388 - 30000 ریال - 5 -3-90981-964 انتخاب
4- زن: درک روانشناسی زن
نويسنده:رابرت آ. جانسون ؛ مترجم:مازیار مجیدپوی - تمدن علمی - دیویی: 155.333 - 72 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 95000 ریال - 4 -15-8127-600-978 انتخاب
5- عقده‌ی مادر و روابط زن و مرد: روان‌شناسی کهن‌الگویی انسان امروز
نويسنده:رابرت‌الکس جانسون ؛ مترجم:تورج‌رضا بنی‌صدر - لیوسا - دیویی: 155.332 - 160 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 5 سال 1398 - 250000 ریال - 8 -36-5138-600-978 انتخاب
6- زن: درک روانشناسی زن
نويسنده:رابرت آ. جانسون ؛ مترجم:مازیار مجیدپوی - تمدن علمی - دیویی: 155.333 - 72 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1399 - 245000 ریال - 4 -15-8127-600-978 انتخاب
7- عقده‌ی مادر و روابط زن و مرد: روان‌شناسی کهن‌الگویی انسان امروز
نويسنده:رابرت‌الکس جانسون ؛ مترجم:تورج‌رضا بنی‌صدر ؛ ويراستار:سارا منوچهری‌نائینی - لیوسا - دیویی: 155.332 - 168 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 4 سال 1396 - 130000 ریال - 8 -36-5138-600-978 انتخاب
8- عقده‌ی مادر و روابط زن و مرد: روان‌شناسی کهن‌الگویی انسان امروز
نويسنده:رابرت‌الکس جانسون ؛ مترجم:تورج‌رضا بنی‌صدر - لیوسا - دیویی: 155.332 - 156 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 6 سال 1399 - 270000 ریال - 8 -36-5138-600-978 انتخاب
9- عقده مادر و روابط زن و مرد: روانشناسی کهن‌الگویی انسان امروز
نويسنده:رابرت‌الکس جانسون ؛ مترجم:تورج‌رضا بنی‌صدر ؛ ويراستار:سارا منوچهری‌نائینی - لیوسا - دیویی: 155.332 - 168 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1390 - 35000 ریال - 8 -36-5138-600-978 انتخاب
10- عقده‌ی مادر و روابط زن و مرد: روان‌شناسی کهن‌الگویی انسان امروز
نويسنده:رابرت‌الکس جانسون ؛ مترجم:تورج‌رضا بنی‌صدر ؛ ويراستار:سارا منوچهری‌نائینی - لیوسا - دیویی: 155.332 - 168 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 3 سال 1394 - 120000 ریال - 8 -36-5138-600-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 2