لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(109)
چاپ مجدد (85)
تالیف (191)
ترجمه (3)
تهران (144)
شهرستان (50)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (194)

تعداد یافت شده (194) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- راهنما و مرجع کامل حل مسائل آمار ریاضی جان فروند
نويسنده:طاهر لطفی ؛ نويسنده:کتایون مهدیانی - دانشجو - دیویی: 519.5867 - 336 صفحه - جلد 2 - وزیری (شومیز) - چاپ 4 سال 1386 - 30000 ریال - 3 -67-5794-964-978 انتخاب
2- راهنما و آموزش آمار و احتمال مقدماتی
نويسنده:محمدحسین محسنیان - موسسه فرهنگی هنری نقش سیمرغ،برگ زیتون،مهرگان قلم - دیویی: 519.5076 - 306 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1388 - 40000 ریال - 8 -91-7323-964-978 انتخاب
3- مفاهیم کاربردی آمار و احتمالات مطابق با ریزبرنامه مصوب دانشگاهی (با تجدید نظر کامل)
نويسنده:کاوه عبدالله‌زاده ؛ نويسنده:یحیی عبدالله‌زاده - آییژ - دیویی: 519.5 - 432 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1390 - 140000 ریال - 8 -256-970-964-978 انتخاب
4- راهنمای تحلیلی: جامع‌ترین راهنمای تحلیلی، حل المسائل و مجموعه سوالات طبقه‌بندی شده آمار و کاربرد آن در مدیریت
نويسنده:سعید محمودزاده‌باغبانی - راه - دیویی: 519.5 - 264 صفحه - (در2جلد ) - جلد 2 - وزیری (شومیز) - چاپ 9 سال 1392 - 100000 ریال - 8 -77-5072-600-978 انتخاب
5- آمار و احتمالات مهندسی
نويسنده:مهدیه وجدانی‌محمودی - آریان قلم - دیویی: 620.00727 - 298 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1394 - 180000 ریال - 3 -69-7346-600-978 انتخاب
6- مقدمه‌ای بر آمار مهندسی و کنترل کیفیت کاربردی
گردآورنده:علیرضا علی‌نژاد ؛ گردآورنده:سیدحامد میرطالب ؛ گردآورنده:مصطفی زحل - دانشگاه آزاد اسلامی، سازمان چاپ و انتشارات،دانشگاه آزاد اسلامی، واحد قزوین - دیویی: 519.5 - 240 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 250000 ریال - 8 -5225-10-964-978 انتخاب
7- درس و کنکور آمار و احتمالات، ویژه: داوطلبان کنکورهای کارشناسی ناپیوسته (کاردانی به کارشناسی - تمام رشته‌ها)
نويسنده:مسعود نیکوکار ؛ نويسنده:حمیدرضا مقسمی - گسترش علوم پایه - دیویی: 519 - 274 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1383 - 27000 ریال - 6 -91-7817-964 انتخاب
8- راهنما و مرجع کامل حل مسائل آمار ریاضی جان فروند
نويسنده:طاهر لطفی ؛ نويسنده:کتایون مهدیانی - دانشجو - دیویی: 519.5867 - 269 صفحه - جلد 1 - وزیری (شومیز) - چاپ 4 سال 1385 - 25000 ریال - 8 -66-5794-964 انتخاب
9- آمار و احتمال در مهندسی و علوم
نويسنده:محسن محبی‌کیا - جهاد دانشگاهی (واحد تهران) - دیویی: 519.5076 - 660 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1387 - 95000 ریال - 1 -66-2729-964-978 انتخاب
10- روش‌های آماری و احتمالات
نويسنده:فرزاد نیکبخت‌شیبانی - شرح - دیویی: 519.5076 - 408 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1389 - 65000 ریال - 9 -24-8929-964-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 20