لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(18)
چاپ مجدد (11)
تالیف (4)
ترجمه (25)
تهران (26)
شهرستان (3)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (3)

تعداد یافت شده (29) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- سندرم کمپارتمان یا "انسان در حصار باورها"
نويسنده:استیون‌آر. فلدمن ؛ مترجم:یحیی دولتی ؛ مترجم:فیض‌الله توحیدی - اطلاعات - دیویی: 153.7 - 184 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1393 - 70000 ریال - 7 -939-423-964-978 انتخاب
2- نظریه‌های رفتار سلامت
نويسنده:مارک کانر ؛ نويسنده:پاول نورمن ؛ مترجم:یداله قاسمی‌پور - بینش نو - دیویی: 613.019 - 332 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 250000 ریال - 3 -15-6454-600-978 انتخاب
3- آشنایی با شناخت و ادراک اجتماعی (مرجع دانشگاهی کارشناسی ارشد)
به‌اهتمام: دپارتمان روانشناسی مهرپویا مهراس - مهرپویا مهراس - دیویی: 153.7 - 104 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1393 - 100000 ریال - 4 -503-341-600-978 انتخاب
4- نگرشی نو در تحلیل مسائل اجتماعی
نويسنده:دانیلین لوزیک ؛ مترجم:سعید معیدفر - موسسه‌ انتشارات‌ امیرکبیر - دیویی: 361.10973 - 288 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 5 سال 1393 - 110000 ریال - 8 -0946-00-964-978 انتخاب
5- شناخت اجتماعی: چگونه خود، دیگران و جهان را درک کنیم
نويسنده:زیوا کاندا ؛ مترجم:حسین کاویانی - مهر کاویان - دیویی: 302.12 - 736 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 5 سال 1388 - 95000 ریال - 1 -8-95084-964 انتخاب
6- شناخت اجتماعی: چگونه خود، دیگران و جهان را درک کنیم
نويسنده:زیوا کاندا ؛ مترجم:حسین کاویانی - مهر کاویان - دیویی: 302.12 - 754 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1387 - 95000 ریال - 1 -8-95084-964 انتخاب
7- فراگرد ادراک و ادراک اجتماعی (مدیریت رفتار سازمانی پیشرفته)
نويسنده:علی رضائیان ؛ ويراستار:معصومه اروانه - سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت)، مرکز تحقیق و توسعه علوم انسانی - دیویی: 658.3 - 116 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1393 - 35000 ریال - 6 -0046-02-600-978 انتخاب
8- شناخت اجتماعی: چگونه خود، دیگران و جهان را درک کنیم
نويسنده:زیوا کاندا ؛ مترجم:حسین کاویانی - مهر کاویان - دیویی: 302.12 - 754 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 3 سال 1387 - 95000 ریال - 1 -8-95084-964 انتخاب
9- شناخت اجتماعی: چگونه خود، دیگران و جهان را درک کنیم
نويسنده:زیوا کاندا ؛ مترجم:حسین کاویانی - مهر کاویان - دیویی: 302.12 - 752 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 4 سال 1388 - 95000 ریال - 1 -8-95084-964 انتخاب
10- نگرشی نو در تحلیل مسائل اجتماعی
نويسنده:دانیلین لوزیک ؛ مترجم:سعید معیدفر - موسسه‌ انتشارات‌ امیرکبیر - دیویی: 361.10973 - 288 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1389 - 30000 ریال - 8 -0946-00-964-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 3