لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(122)
چاپ مجدد (361)
تالیف (475)
ترجمه (8)
تهران (413)
شهرستان (70)
كودك و نوجوان (463)
كمك درسی و آموزشی (7)

تعداد یافت شده (483) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- مقدمات زبان‌آموزی ویژه مراکز آموزش قبل از دبستان و کودکان دوزبانه
نويسنده:منوچهر ترکمان - موسسه فرهنگی مدرسه برهان - دیویی: 372.21 - 80 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 19 سال 1380 - 6500 ریال - 5 -342-353-964 انتخاب
2- بخوان، بگو، بنویس: صداهای ر، ز، ذ، ض، ظ، س، ث، ص، / ش، ن، و مصوت‌های او، ا / ع
نويسنده:فاطمه ابطحی ؛ زيرنظر:جمال‌الدین اکرمی - خانه ادبیات - دیویی: 372.21 - 20 صفحه - (در4جلد ) - جلد 2 - رحلی (شومیز) - چاپ 3 سال 1380 - 2000 ریال - 5 -71-6236-964 انتخاب
3- بخوان، بگو، بنویس: صداهای ب، پ، ت / ط، ک، گ، دو مصوت‌های آ و ا / ع
نويسنده:فاطمه ابطحی ؛ زيرنظر:جمال‌الدین اکرمی - خانه ادبیات - دیویی: 372.21 - 20 صفحه - (در4جلد ) - جلد 1 - رحلی (شومیز) - چاپ 5 سال 1383 - 3500 ریال - 7 -70-6236-964 انتخاب
4- شعر با الفبا
نويسنده:عباس یمینی‌شریف ؛ نقاش:پرویز کلانتری - روش نو - دیویی: 8fa1.62 - 40 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 8 سال 1383 - 8500 ریال - 2 -1-90987-964 انتخاب
5- بخوان، بگو، بنویس: ص‍داه‍ای‌ م‌، و، ژ، ه ‌/ ح‌، ی‌، و م‍ص‍وت‌ ا / ع‌
نويسنده:فاطمه ابطحی ؛ زيرنظر:جمال‌الدین اکرمی - خانه ادبیات - دیویی: 372.21 - 20 صفحه - (در4جلد ) - جلد 4 - رحلی (شومیز) - چاپ 8 سال 1385 - 4500 ریال - 1 -73-6236-964 انتخاب
6- مهارت‌های زبان‌آموزی برای کودکان پیش‌دبستانی
نويسنده:حوریه خیری ؛ نويسنده:محمدرضا محمدی - موسسه ‌انتشاراتی ‌نخبه - دیویی: 4fa1 - 56 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 9 سال 1385 - 7000 ریال - 5 -24-7972-964 انتخاب
7- آموزش صداهای حروف فارسی
نويسنده:سیدحسین میرتقی - پیام محراب، کتابهای غنچه - دیویی: 4fa1 - 48 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 2 سال 1385 - 7500 ریال - 4 -39-7083-964 انتخاب
8- بخوان، بگو، بنویس: صداهای ر، ز، ذ، ض، ظ، س، ث، ص، / ش، ن، و مصوت‌های او، ا / ع
نويسنده:فاطمه ابطحی ؛ زيرنظر:جمال‌الدین اکرمی - خانه ادبیات - دیویی: 372.21 - 20 صفحه - (در4جلد ) - جلد 2 - رحلی (شومیز) - چاپ 11 سال 1388 - 9500 ریال - 5 -71-6236-964 انتخاب
9- بخوان، بگو، بنویس: صداهای م، و، ژ، ه / ح، ی، و مصوت ا / ع
نويسنده:فاطمه ابطحی ؛ زيرنظر:جمال‌الدین اکرمی - خانه ادبیات - دیویی: 372.21 - 18 صفحه - (در4جلد ) - جلد 4 - رحلی (شومیز) - چاپ 11 سال 1388 - 9500 ریال - 1 -73-6236-964 انتخاب
10- بخوان، بگو، بنویس: صداهای ب، پ، ت / ط، ک، گ، دو مصوت‌های آ و ا / ع
نويسنده:فاطمه ابطحی ؛ زيرنظر:جمال‌الدین اکرمی - خانه ادبیات - دیویی: 372.21 - 12 صفحه - (در4جلد ) - جلد 1 - رحلی (شومیز) - چاپ 13 سال 1390 - 12000 ریال - 7 -70-6236-964 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 49