لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(19)
چاپ مجدد (12)
تالیف (4)
ترجمه (27)
تهران (30)
شهرستان (1)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (31) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- عصر ارتباطات
نويسنده:محمدرضا وثوق‌پور - پندارقلم - دیویی: 302.2 - 124 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 180000 ریال - 2 -25-9903-600-978 انتخاب
2- یورگن هابرماس: نقد در حوزه عمومی: مجادلات فلسفی هابرماس با پوپری‌ها، گادامر، لومان، لیوتار، ...
نويسنده:رابرت هالوب ؛ مترجم:حسین بشیریه - نشر نی - دیویی: 301.0943 - 288 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1378 - 10000 ریال - 964-312-228-X انتخاب
3- یورگن هابرماس: نقد در حوزه عمومی: مجادلات فلسفی هابرماس با پوپری‌ها، گادامر، لومان، لیوتار، دریدا و دیگران
نويسنده:رابرت هالوب ؛ مترجم:حسین بشیریه - نشر نی - دیویی: 301.0943 - 288 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 3 سال 1383 - 25000 ریال - 964-312-228-X انتخاب
4- نشانه تاریخ و تحلیل یک مفهوم
نويسنده:اومبرتو اکو ؛ مترجم:مرضیه مهرابی - شرکت انتشارات علمی و فرهنگی - دیویی: 302.201 - 252 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 150000 ریال - 0 -568-436-600-978 انتخاب
5- هابرماس زبان و کنش هم‌رسانشی
نويسنده:ناصرالدین‌علی تقویان - قصیده‌سرا - دیویی: 401.9 - 212 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 300000 ریال - 1 -03-7675-964-978 انتخاب
6- نظریه‌های ارتباطات: مفاهیم انتقادی در مطالعات رسانه‌ای و فرهنگی
مترجم:احسان شاه‌قاسمی ؛ ويراستار:پل کوبلی ؛ ويراستار:سیدسعیدرضا عاملی - پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی - دیویی: 302.201 - 646 صفحه - جلد 3 - رقعی (گالینگور) - چاپ 1 سال 1388 - 86000 ریال - 7 -71-2738-964-978 انتخاب
7- نظریه‌ی کنش ارتباطی: عقل و عقلانیت جامعه، زیست جهان و نظام نقادی مفهوم کارکردگرایانه‌ی عقل
نويسنده:یورگن هابرماس ؛ مترجم:توماس مک‌کارتی ؛ مترجم:کمال پولادی - نشر مرکز - دیویی: 301.01 - 880 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 2 سال 1394 - 495000 ریال - 8 -151-213-964-978 انتخاب
8- من و تو
نويسنده:مارتین بوبر ؛ مترجم:والتر کافمن ؛ مترجم:ابوتراب سهراب - فرزان روز - دیویی: 181.3 - 208 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 4 سال 1398 - 300000 ریال - 5 -426-321-964-978 انتخاب
9- نظریه‌های ارتباطات: مفاهیم انتقادی در مطالعات رسانه‌ای و فرهنگی
ويراستار:پل کوبلی ؛ ويراستار:سیدسعیدرضا عاملی ؛ مترجم:گودرز میرانی - پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی - دیویی: 302.201 - 1000 صفحه - جلد 4 - رقعی (گالینگور) - چاپ 1 سال 1388 - 130000 ریال - 4 -72-2738-964-978 انتخاب
10- یورگن هابرماس: نقد در حوزه عمومی: مجادلات فلسفی هابرماس با پوپری‌ها، گادامر، لومان، لیوتار، دریدا و دیگران
نويسنده:رابرت هالوب ؛ مترجم:حسین بشیریه - نشر نی - دیویی: 301.0943 - 288 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 6 سال 1389 - 50000 ریال - 964-312-228-X انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 4