لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(3)
چاپ مجدد (6)
تالیف (0)
ترجمه (9)
تهران (9)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (9) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- دین در محدوده عقل تنها
نويسنده:ایمانوئل کانت ؛ مترجم:منوچهر صانعی‌دره‌بیدی - نقش و نگار - دیویی: 171 - 264 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 5 سال 1398 - 400000 ریال - 2 -49-6235-964 انتخاب
2- دین در محدوده عقل تنها
نويسنده:ایمانوئل کانت ؛ مترجم:منوچهر صانعی‌دره‌بیدی - نقش و نگار - دیویی: 171 - 264 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 4 سال 1395 - 150000 ریال - 2 -49-6235-964 انتخاب
3- دین در محدوده عقل تنها
نويسنده:ایمانوئل کانت ؛ مترجم:منوچهر صانعی‌دره‌بیدی - نقش و نگار - دیویی: 171 - 264 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1388 - 42000 ریال - 2 -49-6235-964 انتخاب
4- دین در محدوده عقل تنها
نويسنده:ایمانوئل کانت ؛ مترجم:منوچهر صانعی‌دره‌بیدی - نقش و نگار - دیویی: 171 - 264 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 3 سال 1390 - 50000 ریال - 2 -49-6235-964 انتخاب
5- درباره دین: سخنانی با تحقیرکنندگان فرهیخته‌اش
نويسنده:فریدریش شلایرماخر ؛ مترجم:محمدابراهیم باسط - نشر نی - دیویی: 200 - 306 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1399 - 460000 ریال - 3 -0287-06-622-978 انتخاب
6- دین در محدوده عقل تنها
نويسنده:ایمانوئل کانت ؛ مترجم:منوچهر صانعی‌دره‌بیدی - نقش و نگار - دیویی: 171 - 262 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 6 سال 1399 - 6 -49-6235-964-978 انتخاب
7- گفت‌و‌گوهایی درباره دین طبیعی خوانشی دیگر
نويسنده:دیوید هیوم ؛ مترجم:سوده مهتاب‌پور - حکمت - دیویی: 210 - 320 صفحه - رقعی (گالینگور) - چاپ 1 سال 1397 - 5 -181-244-964-978 انتخاب
8- دین در محدوده عقل تنها
نويسنده:ایمانوئل کانت ؛ مترجم:منوچهر صانعی‌دره‌بیدی - نقش و نگار - دیویی: 171 - 264 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1381 - 20000 ریال - 2 -49-6235-964 انتخاب
9- درباره دین: سخنانی با تحقیرکنندگان فرهیخته‌اش
نويسنده:فریدریش شلایرماخر ؛ زيرنظر:محمدمهدی اردبیلی ؛ مترجم:محمدابراهیم باسط - نشر نی - دیویی: 200 - 308 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1399 - 640000 ریال - 3 -0287-06-622-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 1