لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(2)
چاپ مجدد (0)
تالیف (0)
ترجمه (2)
تهران (0)
شهرستان (2)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (2) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- رابطه ننگین
مترجم:احسان شاه‌قاسمی ؛ نويسنده:بیانکا لامبین ؛ ويراستار:مولود زیباکلام - لوگوس - دیویی: 848.91409 - 196 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1399 - 440000 ریال - 0 -33-6288-622-978 انتخاب
2- رابطه ننگین: سیمون دوبوار، ژان-پل سارتر و بیانکا لمبلین (به همراه دو مقاله دیگر)
نويسنده:بیانکا لمبلین ؛ مترجم:احسان شاه‌قاسمی ؛ ويراستار:مولود زیباکلام - لوگوس - دیویی: 848.91409 - 203 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1399 - 440000 ریال - 0 -33-6288-622-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 1