لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(53)
چاپ مجدد (69)
تالیف (99)
ترجمه (23)
تهران (83)
شهرستان (39)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (45)

تعداد یافت شده (122) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- تشریح کامل مسائل مبانی احتمال شلدون راس: همراه با خلاصه دروس و نمونه سوالات کارشناسی ارشد
نويسنده:ملیحه احمدی - موسسه علمی دانش‌پژوهان برین،نشر ارکان - دیویی: 519.2 - 296 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1382 - 23000 ریال - 5 -25-7983-964 انتخاب
2- آمار و احتمال (1)
نويسنده:مسعود نیکوکار ؛ نويسنده:محمود چلویان - گسترش علوم پایه - دیویی: 519.5 - 408 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 6 سال 1386 - 57000 ریال - 4 -09-6811-964 انتخاب
3- مفاهیم آمار و احتمالات
نويسنده:عبدالمجید رضایی - نشر مشهد - دیویی: 519.5 - 446 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 8 سال 1391 - 140000 ریال - 2 -12-6157-964 انتخاب
4- آمار و احتمال
نويسنده:اصغر حمیدی - ستوده - دیویی: 519.5076 - 254 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1381 - 2000 ریال - 6 -08-7644-964 انتخاب
5- مقدمه‌ای بر احتمالات و آمار کاربردی
نويسنده:رونالد ای. والپول ؛ مترجم:میربهادرقلی آریانژاد ؛ مترجم:محمد ذهبیون - دانشگاه ‌علم‌ و صنعت‌ ایران، ‌مرکز انتشارات - دیویی: 519.2076 - 450 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 15 سال 1383 - 26000 ریال - 0 -070-454-964 انتخاب
6- راهنمای حل مسائل مبانی احتمال
نويسنده:سعید قهرمانی ؛ مترجم:غلامحسین شاهکار ؛ مترجم:سیدابوالقاسم بزرگ‌نیا - ارسلان - دیویی: 519.2 - 268 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1386 - 28000 ریال - 964-96310-2-X انتخاب
7- آمار و احتمال 2 (رشته ریاضی و علوم کامپیوتر)
نويسنده:نرگس عباسی ؛ نويسنده:علی شادرخ ؛ نويسنده:محمدقاسم وحیدی‌اصل - دانشگاه پیام نور - دیویی: 519.5 - 360 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 3 سال 1389 - 43000 ریال - 2 -614-387-964-978 انتخاب
8- احتمال
نويسنده:حمیدرضا منجذبی - نیمکت سبز - دیویی: 519.2076 - 38 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1398 - 200000 ریال - 5 -5-95668-622-978 انتخاب
9- آمار و احتمالات
نويسنده:مسعود نیکوکار ؛ نويسنده:فرشاد نیکوکار ؛ نويسنده:فرزاد نیکوکار - گسترش علوم پایه - دیویی: 519.5076 - 446 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 3 سال 1383 - 45000 ریال - 964-6811-54-X انتخاب
10- تشریح کامل مسائل مبانی احتمال شلدون راس: همراه با خلاصه دروس و نمونه سوالات کارشناسی ارشد
نويسنده:ملیحه احمدی ؛ نويسنده:فرهاد فغانی ؛ نويسنده:نازنین پورمند - موسسه علمی دانش‌پژوهان برین،ارکان دانش - دیویی: 519.2 - 286 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 9 سال 1388 - 60000 ریال - 9 -25-7983-964-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 13