لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(53)
چاپ مجدد (68)
تالیف (98)
ترجمه (23)
تهران (83)
شهرستان (38)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (45)

تعداد یافت شده (121) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- خلاصه مباحث اساسی کارشناسی ارشد آمار و احتمال
تهيه كننده:محسن راد - پردازشگران - دیویی: 519.5076 - 336 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1381 - 28000 ریال - 9 -19-7561-964 انتخاب
2- آمار و احتمال (1)
نويسنده:مسعود نیکوکار ؛ نويسنده:محمود چلویان - گسترش علوم پایه - دیویی: 519.5 - 402 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 5 سال 1385 - 46000 ریال - 4 -09-6811-964 انتخاب
3- راهنمای حل آمار و احتمال: مقطع کاردانی
نويسنده:مسعود نیکوکار ؛ نويسنده:فرشاد نیکوکار ؛ نويسنده:فرزاد نیکوکار - گسترش علوم پایه - دیویی: 519.5076 - 216 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1388 - 45000 ریال - 4 -57-6811-964 انتخاب
4- تشریح کامل مسایل مفاهیم کاربردی آمار و احتمالات
نويسنده:کاوه عبدالله‌زاده ؛ نويسنده:یحیی عبدالله‌زاده - آییژ - دیویی: 519.5 - 216 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1390 - 80000 ریال - 4 -267-970-964-978 انتخاب
5- آمار و احتمال 1
نويسنده:مسعود نیکوکار ؛ نويسنده:محمود چلویان - گسترش علوم پایه - دیویی: 519.5 - 400 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 11 سال 1400 - 750000 ریال - 6 -09-6811-964-978 انتخاب
6- فرآیندهای تصادفی (1) (رشته آمار)
نويسنده:عین‌الله پاشا - دانشگاه پیام نور - دیویی: 519.2076 - 240 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 5 سال 1382 - 11300 ریال - 7 -559-455-964 انتخاب
7- آمار و احتمالات
نويسنده:مسعود نیکوکار - گسترش علوم پایه - دیویی: 519.5076 - 448 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1382 - 35000 ریال - 964-6811-54-X انتخاب
8- مقدمات جبر و احتمال
نويسنده:سعید کرامتی - موسسه انتشارات مشکوه - دیویی: 512 - 738 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1385 - 64000 ریال - 4 -44-6156-964 انتخاب
9- راهنمای حل مسائل مبانی احتمال
نويسنده:سعید قهرمانی ؛ مترجم:غلامحسین شاهکار ؛ مترجم:سیدابوالقاسم بزرگ‌نیا - ارسلان - دیویی: 519.2 - 268 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1386 - 28000 ریال - 964-96310-2-X انتخاب
10- تشریح کامل مسائل مبانی احتمال شلدون راس: همراه با خلاصه دروس و نمونه سوالات کارشناسی ارشد
نويسنده:ملیحه احمدی ؛ نويسنده:فرهاد فغانی ؛ نويسنده:نازنین پورمند - موسسه علمی دانش‌پژوهان برین،ارکان دانش - دیویی: 519.2 - 304 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 10 سال 1390 - 70000 ریال - 9 -25-7983-964-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 13