لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(201)
چاپ مجدد (251)
تالیف (338)
ترجمه (114)
تهران (322)
شهرستان (130)
كودك و نوجوان (1)
كمك درسی و آموزشی (136)

تعداد یافت شده (452) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- مقدمه‌ای بر آمار و احتمال (برای مهندسان و محققان علوم)
نويسنده:شلدون‌ام. راس ؛ مترجم:مجید اسدی ؛ مترجم:سیدابوالقاسم بزرگ‌نیا - دانشگاه فردوسی مشهد - دیویی: 519.2 - 448 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1375 - 10500 ریال - انتخاب
2- آمار و احتمالات کاربردی
نويسنده:مسعود نیکوکار ؛ نويسنده:بهمن عربزاده - آزاده - دیویی: 519.5 - 608 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 6 سال 1376 - 16500 ریال - 0 -12-6204-964 انتخاب
3- ورودی به نظریه احتمال (برای دانش‌آموزان نظام جدید، دبیران و علاقه‌مندان)
نويسنده:عین‌الله پاشا - موسسه فرهنگی مدرسه برهان - دیویی: 519.2 - 112 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1377 - 3300 ریال - 1 -465-436-964 انتخاب
4- نخستین درس در احتمال
نويسنده:شلدون‌ام. راس ؛ مترجم:سیدمقتدی هاشمی‌پرست ؛ مترجم:سیدهاشم پروانه‌مسیحا - دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی - دیویی: 512 - 336 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1375 - 10000 ریال - انتخاب
5- آمار و احتمالات
نويسنده:علی جعفری‌دهکردی ؛ ويراستار:طاهره رزاق‌نیا - آهنگ - دیویی: 519.5076 - 250 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 2 سال 1384 - 22000 ریال - 4 -51-5535-964 انتخاب
6- آمار و احتمال (2)
نويسنده:اسماعیل امیری - سایه‌گستر - دیویی: 519.5 - 306 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1384 - 30000 ریال - 1 -030-502-964 انتخاب
7- احتمال متغیرهای تصادفی و فرآیندهای اتفاقی
نويسنده:آتناسیوس پاپولیس ؛ نويسنده:یو.اس پیلای ؛ مترجم:حیدر طوسیان‌شاندیز - گل آفتاب - دیویی: 519.2 - 516 صفحه - (در2جلد ) - جلد 1 - وزیری (شومیز) - چاپ 3 سال 1387 - 7 -71-5599-964 انتخاب
8- آمار و احتمال کاردانی: ویژه دانشجویان کاردانی و داوطلبان آزمون کاردانی به کارشناسی رشته‌های کامپیوتر، حسابداری و مدیریت (سراسری، آزاد، علمی کاربردی)
نويسنده:محسن طورانی - پژوهه - دیویی: 519.5076 - 480 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 3 سال 1388 - 55000 ریال - 9 -41-7772-964-978 انتخاب
9- مفاهیم کاربردی آمار و احتمالات مطابق با ریزبرنامه مصوب دانشگاهی (با تجدید نظر کامل)
نويسنده:کاوه عبدالله‌زاده ؛ نويسنده:یحیی عبدالله‌زاده - آییژ - دیویی: 519.5 - 432 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1390 - 140000 ریال - 8 -256-970-964-978 انتخاب
10- آمار و احتمال
نويسنده:معصومه قلی‌پور ؛ نويسنده:مریم قلی‌پور - سخنوران - دیویی: 519.5076 - 150 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1390 - 45000 ریال - 2 -64-6150-600-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 46