لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(8)
چاپ مجدد (1)
تالیف (0)
ترجمه (9)
تهران (9)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (9)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (9) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- نکته‌های داغ برای بچه‌های خسته: مهارت‌هایی برای غلبه بر افسردگی و به دست آوردن اعتماد به نفس
نويسنده:جری وایلد ؛ مترجم:سعیده شهسواری ؛ ويراستار: گروه کتاب چ - کتاب چ - دیویی: 618.928527 - 88 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1399 - 190000 ریال - 5 -8-95874-622-978 انتخاب
2- من هنور بی (با) عرضه‌ام
نويسنده:جیم اسمیت ؛ مترجم:اعظم مهدوی ؛ ويراستار:خاطره کردکریمی - پیدایش - دیویی: 823.92 - 240 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1400 - 430000 ریال - 5 -056-244-622-978 انتخاب
3- من بی (با) عرضه‌ام
نويسنده:جیم اسمیت ؛ مترجم:اعظم مهدوی ؛ ويراستار:خاطره کردکریمی - پیدایش - دیویی: 823.92 - 240 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1400 - 430000 ریال - 7 -023-244-622-978 انتخاب
4- نکته‌های داغ برای بچه‌های خسته: مهارت‌هایی برای غلبه بر افسردگی و به دست آوردن اعتماد به نفس
نويسنده:جری وایلد ؛ مترجم:سعیده شهسواری ؛ ويراستار: گروه کتاب چ - کتاب چ - دیویی: 618.928527 - 84 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1398 - 180000 ریال - 5 -8-95874-622-978 انتخاب
5- نمی‌خوام بازنده باشم
نويسنده:جیم اسمیت ؛ مترجم:الهام ضرغامی‌فر ؛ ويراستار:امین دبیروزیری - پاورقی - دیویی: 823.92 - 240 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1399 - 490000 ریال - 3 -78-9938-964-978 انتخاب
6- من یک بازنده باحال هستم
نويسنده:جیم اسمیت ؛ مترجم:فاطمه نورنژاد ؛ ويراستار:امین دبیروزیری - پاورقی - دیویی: 823.92 - 228 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1399 - 490000 ریال - 6 -77-9938-964-978 انتخاب
7- دیگه نمیشه گفت من بی‌عرضه‌ام
نويسنده:جیم اسمیت ؛ مترجم:اعظم مهدوی ؛ ويراستار:خاطره کردکریمی - پیدایش - دیویی: 823.92 - 240 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1400 - 430000 ریال - 7 -081-244-622-978 انتخاب
8- من بازنده نیستم
نويسنده:جیم اسمیت ؛ نويسنده:فاطمه نورنژاد ؛ ويراستار:آتینا تیموری - پاورقی - دیویی: 823.92 - 236 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1399 - 490000 ریال - 1 -85-9938-964-978 انتخاب
9- بری بی‌عرضه و تعطیلات نکبتی
نويسنده:جیم اسمیت ؛ مترجم:اعظم مهدوی ؛ ويراستار:خاطره کردکریمی - پیدایش - دیویی: 823.92 - 240 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1400 - 430000 ریال - 1 -096-244-622-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 1