لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(36)
چاپ مجدد (29)
تالیف (5)
ترجمه (60)
تهران (60)
شهرستان (5)
كودك و نوجوان (1)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (65) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- دریای نزدیک
نويسنده:آلبر کامو ؛ مترجم:حامد رحیمی - تمدن علمی - دیویی: 848.91409 - 120 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 195000 ریال - 4 -99-8127-600-978 انتخاب
2- پاریس دوراس
نويسنده:آلن ویرکندله ؛ مترجم:قاسم روبین - مرکز - دیویی: 843.914 - 82 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 125000 ریال - 5 -404-213-964-978 انتخاب
3- باد، شن، ستاره‌ها
نويسنده:آنتوان‌دو سنت‌اگزوپری ؛ مترجم:فتانه اسدی ؛ مترجم:لیلا حدادی - دارینوش - دیویی: 843.912 - 192 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1383 - 18000 ریال - 2 -39-7865-964 انتخاب
4- نگارش در تعارض: لوئی - فردینان سلین پزشک و رمان‌نویس فرانسوی (1961 - 1894)
نويسنده:فیلیپ دتروئل ؛ مترجم:وحید نژادمحمد - زبان آکادمیک - دیویی: 843.914 - 174 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1398 - 450000 ریال - 8 -22-6475-622-978 انتخاب
5- کجا می‌ریم بابا؟
نويسنده:ژان-لویی فورنیه ؛ مترجم:سعیده بوغیری ؛ ويراستار:سیدحبیب گوهری‌راد - نکوراد - دیویی: 848.912 - 124 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 5 سال 1391 - 65000 ریال - 2 -5-96027-964-978 انتخاب
6- کلمات
نويسنده:ژان‌پل سارتر ؛ مترجم:ناهید فروغان - ققنوس - دیویی: 848.914 - 216 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 3 سال 1388 - 35000 ریال - 4 -606-311-964-978 انتخاب
7- دریای نزدیک
نويسنده:آلبر کامو ؛ مترجم:حامد رحیمی - تمدن علمی - دیویی: 848.91409 - 120 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1398 - 285000 ریال - 4 -99-8127-600-978 انتخاب
8- کامو: قدم اول
نويسنده:دیوید زین‌میرویتس ؛ مترجم:روزبه معادی ؛ نقاش:آلن کرکز - شیرازه - دیویی: 843.914 - 178 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1380 - 9000 ریال - 2 -32-6578-964 انتخاب
9- کلمات
نويسنده:ژان‌پل سارتر ؛ مترجم:ناهید فروغان - ققنوس - دیویی: 848.914 - 216 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 5 سال 1393 - 95000 ریال - 4 -606-311-964-978 انتخاب
10- کامو: آرمان سادگی
نويسنده:ایریس رادیش ؛ مترجم:مهشید میرمعزی - ثالث - دیویی: 843.914 - 356 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 3 سال 1399 - 525000 ریال - 7 -999-380-964-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 7