لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(444)
چاپ مجدد (1037)
تالیف (1423)
ترجمه (58)
تهران (1324)
شهرستان (157)
كودك و نوجوان (1457)
كمك درسی و آموزشی (22)

تعداد یافت شده (1481) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- آ مثل رنگ آبی
نويسنده:آزاده آشیان - دلفین - دیویی: 4fa1.1 - 12 صفحه - جلد 2 - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1379 - 2000 ریال - 4 -04-7027-964 انتخاب
2- اولین دانشنامه من
نويسنده:علی‌اکبر صفایی‌دیبا ؛ نقاش:مازیار صفایی‌دیبا - نشر سیب - دیویی: 372.21 - 24 صفحه - جلد 3 - خشتی (شومیز) - چاپ 3 سال 1379 - 2000 ریال - 5 -14-6413-964 انتخاب
3- کتاب مهارت کودک
نويسنده:علی‌اکبر صفایی‌دیبا - نشر سیب - دیویی: 372.21 - 24 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 14 سال 1379 - 2000 ریال - 4 -40-6413-964 انتخاب
4- علوم برای کودکان زیر شش سال ... درباره جانوران
نويسنده:علی‌اکبر صفایی‌دیبا - آیینه‌ نما - دیویی: 591 - 24 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1379 - 2500 ریال - 964-92402-5-X انتخاب
5- آشنایی با حیوانات: همراه با آمادگی برای شروع خواندن و نوشتن
تهيه و تنظيم:مهناز مهدوی ؛ باهمكاري:لیلی انگجی - خدمات آموزشی کودکان - دیویی: 372.21 - 24 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 7 سال 1379 - 2000 ریال - 1 -02-6060-964 انتخاب
6- می‌خواهم یاد بگیرم
نويسنده:مصطفی مقدم ؛ نويسنده:مهناز مهدوی - خدمات آموزشی کودکان - دیویی: 372.21 - 24 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 16 سال 1379 - 2000 ریال - 3 -32-6060-964 انتخاب
7- مقدمات مهارتهای شناختی: شناخت تفاوتها و جزئیات یادگیری - مفاهیم رنگ‌آمیزی
نويسنده:مصطفی مقدم - خدمات آموزشی کودکان - دیویی: 372.21 - 24 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 4 سال 1379 - 2000 ریال - 5 -00-6060-964 انتخاب
8- آموزش مفاهیم ریاضی: (آشنایی با کمیت‌های عددی)
گردآورنده:فاطمه ابطحی ؛ گردآورنده:منصوره صابری ؛ زيرنظر:جمال‌الدین اکرمی - خانه ادبیات - دیویی: 372.21 - 16 صفحه - جلد 3 - رحلی (شومیز) - چاپ 2 سال 1379 - 2000 ریال - 2 -47-6236-964 انتخاب
9- آموزش اعداد و رنگ‌آمیزی
گردآورنده:رضا مهدوی ؛ نقاش:شهره مهران - شادی - دیویی: 513 - 32 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 8 سال 1379 - 4500 ریال - 964-6628-01-X انتخاب
10- می‌خواهم پیدا کنم
نويسنده:منوچهر عزیزی - منا - دیویی: 372.21 - 40 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1378 - 2000 ریال - انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 149