لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(61)
چاپ مجدد (175)
تالیف (11)
ترجمه (225)
تهران (221)
شهرستان (15)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (236) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- هفت قانون معنوی موفقیت: راهنمایی برای تحقق بخشیدن به آرزوها
نويسنده:دیپک چوپرا ؛ مترجم:گیتی خوشدل - گفتار - دیویی: 650.1 - 104 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1375 - 2500 ریال - انتخاب
2- ده راز موفقیت و آرامش درونی
نويسنده:وین‌دبلیو. دایر ؛ مترجم:شقایق قندهاری - ققنوس - دیویی: 291.44 - 152 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1384 - 14000 ریال - 2 -490-311-964 انتخاب
3- نه اصل معنوی
نويسنده:وین‌دبلیو. دایر ؛ مترجم:امیر کرمانی - کتاب پارسه - دیویی: 291.4 - 264 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1387 - 34000 ریال - 7 -4-90849-964-978 انتخاب
4- 10 راز موفقیت و آرامش درونی
نويسنده:وین‌دبلیو. دایر ؛ مترجم:محمدرضا آل‌یاسین - هامون - دیویی: 291.44 - 136 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 7 سال 1388 - 20000 ریال - 964-6538-24-X انتخاب
5- هفت قانون معنوی موفقیت
نويسنده:دیپک چوپرا ؛ مترجم:گیتی خوشدل - نشر قطره - دیویی: 158.1 - 104 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 22 سال 1393 - 50000 ریال - 1 -237-341-964-978 انتخاب
6- محدودیت صفر: روش اسرارآمیز بومیان هاوایی برای دستیابی به فراوانی، سلامتی، آرامش و فراتر از اینها ...
نويسنده:جو ویتال ؛ نويسنده:ایهالیا‌کالا هولن ؛ مترجم:مژگان جمالی - کتیبه پارسی - دیویی: 291.4 - 320 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 8 سال 1397 - 280000 ریال - 3 -9-96519-600-978 انتخاب
7- حضور در وضعیت صفر: راز نهایی محدودیت صفر در جست و جوی معجزات با هواوپونوپونو
نويسنده:جو ویتال ؛ مترجم:مژگان جمالی ؛ ويراستار:آزاده فرزادفر - کتیبه پارسی - دیویی: 291.4 - 358 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 350000 ریال - 5 -2-99700-600-978 انتخاب
8- 10 راز موفقیت و آرامش درون
نويسنده:وین‌دبلیو. دایر ؛ مترجم:مینا امیری - نیک فرجام - دیویی: 291.44 - 118 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1398 - 300000 ریال - 8 -82-7159-600-978 انتخاب
9- محدودیت صفر: روش اسرارآمیز بومیان هاوایی برای دستیابی به فراوانی، سلامتی، آرامش و فراتر از اینها ...
نويسنده:جو ویتال ؛ نويسنده:ایهالیا‌کالا هولن ؛ مترجم:مژگان جمالی - کتیبه پارسی - دیویی: 291.4 - 324 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 20 سال 1398 - 430000 ریال - 3 -9-96519-600-978 انتخاب
10- دعا کنید تا بی‌نیاز شوید
نويسنده:کاترین پاندر ؛ مترجم:رویا پورمناف - ابر سفید - دیویی: 291.4 - 144 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 3 سال 1398 - 280000 ریال - 8 -2-93125-600-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 24