لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(69)
چاپ مجدد (186)
تالیف (11)
ترجمه (244)
تهران (237)
شهرستان (18)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (255) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- هفت قانون معنوی موفقیت
نويسنده:دیپک چوپرا ؛ مترجم:گیتی خوشدل - گفتار - دیویی: 650.1 - 104 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 5 سال 1378 - 4500 ریال - 7 -10-5570-964 انتخاب
2- معمار سرنوشت خود باشید
نويسنده:وین‌دبلیو. دایر ؛ مترجم:محمدرضا آل‌یاسین - هامون - دیویی: 291.44 - 270 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 6 سال 1385 - 30000 ریال - 9 -16-6538-964 انتخاب
3- هفت قانون معنوی موفقیت
نويسنده:دیپک چوپرا ؛ مترجم:گیتی خوشدل - نشر قطره - دیویی: 650.1 - 104 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 16 سال 1387 - 15000 ریال - 1 -237-341-964-978 انتخاب
4- 10 راز موفقیت و آرامش درونی
نويسنده:وین‌دبلیو. دایر ؛ مترجم:محمدرضا آل‌یاسین - هامون - دیویی: 291.44 - 136 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 8 سال 1389 - 23000 ریال - 964-6538-24-X انتخاب
5- هفت قانون معنوی موفقیت
نويسنده:دیپک چوپرا ؛ مترجم:گیتی خوشدل - نشر قطره - دیویی: 650.1 - 104 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 22 سال 1393 - 50000 ریال - 1 -237-341-964-978 انتخاب
6- 10 راز موفقیت و آرامش درونی
نويسنده:وین‌دبلیو. دایر ؛ مترجم:سیدشمس‌الدین حسینی ؛ مترجم:الهام آرام‌نیا - کتاب مرو - دیویی: 291.44 - 100 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1398 - 120000 ریال - 8 -59-2878-964-978 انتخاب
7- محدودیت صفر: روش اسرارآمیز بومیان هاوایی برای دستیابی به فراوانی، سلامتی، آرامش و فراتر از اینها ...
نويسنده:جو ویتال ؛ نويسنده:ایهالیا‌کالا هولن ؛ مترجم:مژگان جمالی - کتیبه پارسی - دیویی: 291.4 - 320 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 38 سال 1399 - 450000 ریال - انتخاب
8- محدودیت صفر
نويسنده:جو ویتال ؛ مترجم:فروزنده دولت‌یاری - نیک فرجام - دیویی: 291.4 - 264 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1399 - 600000 ریال - 8 -61-6395-622-978 انتخاب
9- هفت قانون معنوی موفقیت
نويسنده:دیپک چوپرا ؛ مترجم:مژده ودادی - کتاب کیمیا - دیویی: 650.1 - 64 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1384 - 12000 ریال - 964-8905-07-X انتخاب
10- آیین سرنوشت‌سازی: نه اصل برای کامیابی و شکوفایی آرزوها
نويسنده:وین‌دبلیو. دایر ؛ مترجم:جمال هاشمی - شرکت سهامی انتشار - دیویی: 291.44 - 272 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 3 سال 1388 - 45000 ریال - 2 -081-325-964-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 26